Wat is Fair Flora?

Wat is Fair Flora?

Een Fair Flora plant is een plant die wordt geproduceerd met oog voor duurzaamheid op het gebied van mens, milieu en grondstoffen. Daarnaast wordt continu gewerkt om deze plant nog duurzamer te produceren. Fair Flora beloont ze daarvoor: bloemen en planten die volgens onze criteria worden gekweekt kunnen onder onze naam worden verkocht, voor de prijs die de kweker zelf nodig denkt te hebben om door te gaan met verduurzamen! Zo kan geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld nieuwe teelttechnieken en betere mogelijkheden voor het personeel. Dit alles gebeurt op transparante wijze: de resultaten van de Fair Flora eisen zijn ten alle tijden online te bekijken, inclusief een plan om verder te verduurzamen.

Een plant mag worden verkocht als een Fair Flora plant als wordt voldaan aan de voorwaarden die je op deze pagina kan vinden. Deze zijn verdeeld in drie categorieën.

De zeven Fair Flora dames en jij als klant bepaalt of de eisen voldoende zijn. Fair Flora zet zich niet in voor extra certificeringen voor de kwekers. MPS, GlobalGap, Footprintberekening: het gaat erom dat de kweker transparant is, zijn resultaten toont en op verzoek uitleg geeft. De beste auditor is de klant zelf!

Milieu

Om effectief te kunnen verbeteren, moet je inzicht hebben in hoeveel impact het kweken heeft én waar dat door komt. Dit doen we door een footprint te berekenen. Dit geeft de kweker inzicht in de impact van onder andere energie, materiaal en transport. De kweker kan met dit inzicht bepalen waar het snelst resultaat behaald kan worden, bijvoorbeeld door een andere energieleverancier te kiezen of zich te focussen op minder afval. Dit doen we elk jaar weer: zo kunnen we zien of maatregelen geholpen hebben en waar de volgende uitdagingen liggen.

Bewust duurzaam

Helaas is niet alles dat met duurzaamheid te maken heeft makkelijk in een waarde uit te drukken. Daarnaast wil een lage milieu-impact niet meteen zeggen dat het bedrijf bezig is met duurzaamheid: het kan ook geluk zijn. Om dit op te vangen stellen we aanvullende eisen die de kweker ertoe dwingen bewust bezig te zijn met duurzaamheid. Zo moet het personeel geïnformeerd worden over de verduurzaming en hoe ze daaraan kunnen bijdragen. Ook wordt verder gekeken dan de productie: zijn gebruikte materialen weer te hergebruiken of recyclen, wordt afval goed gescheiden en kan het personeel misschien op de fiets naar werk gaan?

Sociaal

Naast milieu wordt ook gelet op de mens. In kassen werken bijvoorbeeld veel seizoenswerkers, die goed behandeld moeten worden. Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers veiligheidsvoorschriften goed opvolgen en dat de kweker er ook op toeziet dat eigenwijze medewerkers dat ook doen. Een deel van de productie vindt wel eens in het buitenland plaats, bijvoorbeeld in Afrika. Krijgen de mensen daar een eerlijke vergoeding en hoe zit het met omwonenden van de kassen? Daarnaast hebben we een MVO-verklaring gemaakt. Deze moet de kweker ondertekenen en naleven, net als zo veel mogelijk van zijn leveranciers.
Wij willen iedereen een kans geven, ook kwekers die nog maar net beginnen met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom hebben we de eisen opgesplitst in vijf niveaus, uitgedrukt in sterren. Een bloem of plant mag Fair Flora heten wanneer deze minimaal de eerste 3 sterren heeft behaald.