Fair Flora kweker

Tulpen.nl

Duurzaam, transparant, eerlijk

De Fair Flora tulpen van Tulpen.nl hebben 5 sterren behaald. Lees op deze pagina wat dat betekent.

Over de kweker

Tulpen.nl

Onze tulpenkwekerij Wesselman Flowers bestaat al tientallen jaren en is gevestigd in Roelofarendsveen. Van oorsprong een echt tulpendorp. Jaarlijks produceren en verpakken we miljoenen tulpen, waarvan een gedeelte via onze webshop wordt verkocht. Alle tulpen die wij online verkopen, komen rechtstreeks uit onze eigen kwekerij, super vers dus! We bieden niet voor niets 7 dagen vaasgarantie aan.

Duurzaamheid

Wij produceren onze tulpen op een zo duurzaam mogelijke manier. Fair voor mensen en fair voor het milieu en onze directe leefomgeving. Onze werkprocessen zijn gecertificeerd en voldoen aan alle gestelde normen en wetgeving. Zo hergebruiken we bijvoorbeeld het water uit de waterbakken waarin onze tulpen worden gebroeid.

Maar we doen meer dan dat. We hebben grip op de gehele keten, doordat we in onze bedrijfsvoering betrokken zijn bij de tulpenbollenteelt tot en met de ‘afbroei’ van de tulpen in de kas zonder de tussenkomst van overbodige schakels. Hierdoor worden transportbewegingen bespaard. Daarnaast hebben we geïnvesteerd in eigen bloemenfusten en karren, waardoor onze tulpen efficiënter kunnen worden vervoerd: meer fusten per kar betekent ook meer tulpen per kar.

Behaalde sterren

Registratie over de productiemethode

Voorwaarde

Om deze ster te behalen moet de kweker een transparante en verantwoorde productieomgeving kunnen aantonen, middels één van de volgende certificaten:

  • GlobalG.A.P. IDA (Impact-Driven Approach)
  • MPS-A van MPS-ABC

Behaald certificaat kweker

Tulpen.nl is MPS-A gecertificeerd. Het bedrijf heeft 70 tot en met 110 punten behaald.

In totaal zijn er 110 punten te behalen. Een bedrijf scoort punten door het verbruik binnen bepaalde normen te houden. De normen voor het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie zijn per gewas vastgesteld. Op basis van de aanwezige gewassen en de bedrijfsoppervlakte krijgt een organisatie een individuele bedrijfsnorm.

De norm voor een bepaald gewas wordt vastgesteld op basis van ziektegevoeligheid, mest- en temperatuurbehoefte. Om die reden begint een bedrijf met het maken van een teeltplan voordat het verbruik kan worden geregistreerd. In het teeltplan registreert de kweker elk gewas dat wordt geteeld en de oppervlakte van deze teelt.

Sociale certificering

Voorwaarde

Om deze ster te behalen moet de kweker kunnen aantonen dat hij voldoet aan (inter)nationale eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid, middels één van de volgende certificaten:

  • GRASP (GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice)
  • MPS-Socially Qualified

Behaald certificaat kweker

Tulpen.nl is GRASP gecertificeerd.

  • GRASP is een risicobeoordeling op het gebied van sociale aspecten op een bedrijf. Denk hierbij aan het welzijn en beloningsniveau van medewerkers alsook gezondheids- en veiligheidsaspecten.

Transparante en verantwoorde productieomgeving

Voorwaarde

Om deze ster te behalen dient een kweker één van de volgende certificaten te bezitten:

  • GLOBALG.A.P. Flowers and Ornamentals: hiermee voldoet de kweker aan de strengste professionele standaarden en duurzaamheidsnormen voor de sierteelt.
  • MPS-GAP: met dit certificaat voldoet de kweker aan eisen op het gebied van onder andere traceerbaarheid, milieu, gewasbeschermingsmiddelen en recall procedures. 

Behaald certificaat kweker

Tulpen.nl is GlobalG.A.P. gecertificeerd.

Milieu footprint

Voorwaarde

De kweker moet een actuele Cradle-to-gate footprintberekening hebben van de desbetreffende plant of bloem. Hiermee wordt de milieu-impact in kaart gebracht.

Om dit aan te tonen dient de kweker een ondertekende Product Footprint Verklaring te overhandigen, met daarin de 16 impact categorieën van de FloriPEFCR (draft). Zodra het voorstel voor de FloriPEFCR is goedgekeurd door de Europese Unie, dient de footprintberekening volgens de officiële regels te worden uitgevoerd.

Gebruikte methode kweker

Tulpen.nl heeft de milieu footprint van de Fair Flora-tulpen berekend met de Flori Footprint Tool. Hiermee is in kaart gebracht wat de milieu-impact van de plant is op basis van belangrijke onderdelen, zoals: energieverbruik, watergebruik, startmateriaal, substraat en verpakking.

CO2-compensatie

Voorwaarde

De bloem of plant moet Klimaatneutraal zijn: de kweker moet CO2-compensatie van de plant kunnen aantonen door middel van officieel gecertificeerde carbon credits. Door actief CO2 uit de atmosfeer te halen wordt klimaatverandering tegengegaan. 

Behaald certificaat kweker

Tulpen.nl heeft de CO2-uitstoot van de productie (cradle-to-gate) van 1.000.000 Fair Flora tulpen gecompenseerd via Bamboo Village, met de aanplant van bamboe in Oeganda.  

Door de aanplant van inheemse bamboe wordt CO2 uit de atmosfeer in de planten en de bodem geabsorbeerd. Zo wordt de opwarming van de aarde tegengegaan.

De plantage van Bambo Village in Oeganda is door Oncra officieel erkend en gecertificeerd als project dat CO2 succesvol uit de atmosfeer haalt. Zo kunnen er niet meer carbon credits worden uitgegeven dan in feite mogelijk is.