Coffea Arabica

Ook zo’n mooie Fair Flora in huis?
Of zelf Fair Flora producten verkopen?

Coffea Arabica

Fair Flora score: ★★

Verzorging

  • Zet de plant op een lichte plek. Direct zonlicht kan, maar niet direct na aanschaf: zet de plant steeds iets dichter naar het raam toe.
  • Houdt de grond licht vochtig; laat de grond niet uitdrogen. Geef liever regelmatig kleine beetjes water dan veel per keer.
  • Geef de Coffea maandelijks een beetje voeding.
VDE Plant - Coffea Arabica 12 top

Coffea Arabica

Een echte koffieplant! Oorspronkelijk komen koffieplanten uit zuidelijk Afrika en tropisch Azië, maar tegenwoordig komt de plant voer de hele wereld in warmere gebieden voor. De Arabica is de meestgebruikte plant voor koffiebonen: zo’n 75-80%. Na het derde jaar gaat de plant bloeien. Uit de bloemen ontstaan rode bessen, waarin twee zaden groeien: de koffiebonen. Verwacht overigens niet dat je thuis koffie kunt gaan oogsten: deze plant is vooral leuk om naar te kijken. Tip: zet de plant in een oude koffiemok!
Wist je dat de Coffea in direct zonlicht kan staan?
Wist je dat 75 tot 80% van de wereldproductie aan koffie van deze planten afkomstig is?

Uniek aan deze plant

De meeste kamerplanten houden er niet zo van, maar de Coffea is een plant die je lekker in de zon mag zetten! Niet direct na aanschaf: laat de plant rustig wennen.

Meer weten over de kweker?

Milieu-impact

Klimaatverandering
kg CO2
Bron tot en met poort kwekerij

Dit is te vergelijken met:

8 km autorijden
(gemiddelde nieuwe auto stoot ongeveer 100 g/km uit)
49 gram rundergehakt
(1 kg rundergehakt veroorzaakt 16.8 kg CO2)

Waterverbruik
liter
Teelt op de kwekerij

Dit is te vergelijken met:

491 planten per katoenen t-shirt
(een katoenen t-shirt gebruikt zo’n 2500 liter water)
nog geen minuut douchen
(gemiddeld verbruik van 7,8 liter water per minuut)

Gewasbescherming
g 1,4-DB
Emissie gewasbescherming aan lucht en water

Onze Fair Flora score

Voor alle producten heeft VDE Plant 4 sterren behaald. Bekijk hieronder de uitleg daarover.

Status: behaald voor alle producten

Van het product is een actuele footprintberekening gedaan. Hiermee heeft de kweker inzicht gekregen in de milieuprestatie van het betreffende product. Dit gebruikt hij om een impactreductieplan te maken, waarmee hij verwacht een reductie van minimaal 5% in twee jaar te behalen. Daarnaast is hij transparant over de resultaten van de berekening en het reductieplan.

Bij VDE plant zijn we altijd bezig met duurzaamheid. Begin jaren 70 werden onze kassen al voorzien van isolerende platen op het kasdek, dit bespaarde wel 30% ten opzichte van een glazen kas. En sinds 1992 wordt al het water wat we aan onze planten geven opnieuw gebruikt waardoor er een laag water en voeding verbruik is. We hebben een aantal speerpunten waar nu en de komende tijd aan gewerkt wordt:

  • Biologie wordt ingezet waar dit kan, dit doen we al zo’n 12 jaar. Met onze toeleverancier blijven we altijd werken aan verbeteringen. Momenteel focussen we ons op de aanpakken van luis.
  • Vervangen van schermdoek waardoor er minder m3 gas gebruikt wordt in die afdelingen.
  • De plastic teeltpotten en planten trays hergebruiken en als deze stuk zijn gaan ze terug naar de leverancier die ze weer verwerkt tot nieuw teeltpotten en planten trays.
  • Onze toeleverancier van teeltpotten gaat 50% huisvuil plastic verwerken in onze teeltpotten.
  • We onderzoeken of de huidige plastic plantentray te vervangen is door een kartonnen variant.

Status: behaald voor alle producten

De kweker is zich bewust van zijn plicht als ondernemer om goed om te gaan met zijn personeel en verlangt ditzelfde van zijn leveranciers. Dit bevestigt hij door de MVO-verklaring te ondertekenen.

De MVO-verklaring is door Karin van der Eijk ondertekend.

Status: behaald voor alle producten

De kweker is er zich van bewust dat duurzaamheid verder gaat dan wat er op zijn eigen kwekerij gebeurt. Daarom koopt hij alleen veen, papier en karton in als dat van een verantwoorde oorsprong is. Daarnaast is hij actief bezig met afvalscheiding. Hoewel de kweker actief bezig is zijn impact te verlagen, zal er waarschijnlijk nog een impact zijn die (nog) niet te vermijden is. De CO2-impact die hij nog heeft, wordt daarom voor de Fair Flora-producten gecompenseerd.

Op de kwekerij wordt actief het afval gescheiden, onder andere de verschillende plasticsoorten (potten, trays en folie) worden apart ingezameld en ook karton, papier en groenafval wordt gescheiden.

Status: behaald voor alle producten

Een kwekerij heeft te maken met zijn omgeving, zoals natuur, andere bedrijven en omwonenden. Deze moeten zoveel mogelijk worden ontlast, of als het even kan zelfs beter worden van de aanwezigheid van de kwekerij. De personeelsleden, leveranciers en klanten worden hierbij ook betrokken: zij proberen transportbewegingen zoveel mogelijk te vermijden en op voor omwonenden gunstige momenten te plannen. Om de werknemers en de omliggende natuur te beschermen wordt zoveel mogelijk met natuurlijke vijanden bestreden. Overige gewasbescherming is van biologische oorsprong, waarbij alleen in noodgevallen met chemische middelen wordt gewerkt. De waterkringloop bij het bedrijf is volledig gesloten: er wordt geen water geloosd.

De kwekerij ligt midden in het Groene Hart. Het perceel is met opzet niet helemaal volgebouwd: zo heeft de natuur ook nog wat ruimte. Er zijn afspraken gemaakt met alle transporteurs en leveranciers dat alleen tussen 7 uur ’s ochtends en 9 uur ’s avonds geladen en gelost mag worden, om zo de nachtrust te garanderen. Wij zijn al 12 jaar bezig met biologische gewasbescherming. Onze filosofie is: biologisch als het kan, chemisch als het moet. Als alle biologische methoden niet helpen worden pas chemische producten ingezet. We streven naar een schone toekomst, maar we moeten de teelt wel kunnen resetten als dat nodig is. Ondertussen zijn we daar zó ver mee, dat we alleen nog in noodgevallen chemisch hoeven in te grijpen. We werden op een gegeven moment zelfs boos gebeld door onze leverancier: die dacht dat we een andere leverancier hadden gevonden omdat we nog maar zo weinig chemische middelen kochten! Ook wordt sinds 1992 al het water wat we aan onze planten geven opnieuw gebruikt waardoor er een laag water en voeding verbruik is.

Status: Nog niet behaald Bij de productie van veel bloemen en planten wordt gebruik gemaakt van niet-hernieuwbare grondstoffen, zoals aardgas, veen en kunstmest. Voor de vierde ster wordt bij de productie van een plant gewerkt aan het enkel gebruik maken van hernieuwbare grondstoffen. Zo worden groene stroom en groen gas gebruikt, wordt maximaal 25% veen en kunstmest gebruikt. De warmte die we nodig hebben om onze planten optimaal te laten groeien wordt geleverd door de inzet van een wkk (warmte-krachtkoppeling). Een wkk is een motor die door input van gas een generator aandrijft en zo stroom opwekt voor het energienet. De koeling van deze machine wordt gedaan met het water dat in het verwarmingsnet van onze kassen zit. De CO2 die vrij komt bij de productie van elektriciteit wordt in onze kassen gebruikt, want planten hebben CO2 nodig om te groeien. Door op deze wijze te werken gebruiken we alles wat een wkk produceert: elektriciteit, warmte én CO2. In Nederland worden, als gevolg van het opwekken van elektriciteit, grote hoeveelheden warmte gemaakt. 60% van de energie die vrijkomt tijdens de productie van elektriciteit is warmte en wordt over het algemeen niet gebruikt. Ten opzichte van grote energiecentrales worden bij ons wel álle producten die vrijkomen benut, waardoor dit een duurzame manier van verwarmen is. We zouden graag overstappen op groen gas en groene stroom, maar dit is nog te duur. Op dit moment vinden wij het nog belangrijker om te investeren in de biologische manier van kweken. We werken nauw samen met Koppert Biological Systems. Koppert wil in samenwerking met de natuur gewassen weerbaar maken. De natuur is een fascinerende wereld, die circulair werkt en overal een oplossing voor heeft. Koppert werkt aan het economisch toepassen van de oplossingen die de natuur heeft. Doordat we planmatig werken en wekelijks onze gewassen scouten worden onaangename verrassingen tijdens de teelt zo veel mogelijk voorkomen. Onze filosofie is: biologisch als het kan, chemisch als het moet. Als alle biologische methoden niet helpen worden pas chemische producten ingezet. We streven naar een schone toekomst, maar we moeten de teelt wel kunnen resetten als dat nodig is. Biologische meststoffen zijn helaas nog niet goed genoeg voor de productie: ze hebben een te lage voedingswaarde, wat ten koste gaat van de groeisnelheid en de kwaliteit. Wel zijn we in overleg met onze toeleverancier hierover, zij zijn er hard voor aan het werken om dit te ontwikkelen echter is dat niet eenvoudig omdat de voeding niet stabiel is waardoor je geen sterke plant kan kweken. We gaan zuinig om met water. Als het regent vangen we het water op en gebruiken dat voor onze planten. Al sinds 1992 hergebruiken we het water dat we aan onze planten geven. Hierdoor besparen we op water en voedingsstoffen en lozen we niets in het oppervlaktewater. We bemonsteren het water wat terugkomt van de planten en daar baseren we de voedingsschema’s op. We geven wat de plant vraagt en nemen grondmonsters om te kijken of de potgrond in evenwicht is. Ons grondmengsel bestaat als reeds 10 jaar voor 25% uit veen. We willen graag minder veen gebruiken, maar we lopen nu tegen het probleem aan dat bij minder veen schimmels zichtbaar worden. Dit zijn goedaardige schimmels die zorgen voor een sterke plant, maar het ziet er voor een consument niet goed uit. Met onze toeleverancier hebben we regelmatig contact over de nieuwe inzichten en mengsels die zij ontwikkelen.

Ook zo’n mooie Fair Flora in huis?
Of zelf Fair Flora producten verkopen?