VDE Plant

Ook zo’n mooie Fair Flora in huis?
Of zelf Fair Flora producten verkopen?

VDE Plant

Groene planten

Ontmoet de kweker

“Wij zijn VDE plant, een echt familie bedrijf. Gevestigd in het mooie landelijke Woubrugge (naast Leiden). VDE staat voor Van Der Eijk, de achternaam van de oprichters. Inmiddels staat de derde generatie aan het roer, broer en zus Karin en Edwin van der Eijk, samen met compagnon Hein Visser. Al sinds 1948 werkt VDE plant aan de mooiste tropische planten voor in de woonkamer, waaronder deze Clusia Princess.”
Wist je dat veel van onze planten de lucht zuiveren?
Wist je dat wij zoveel mogelijk biologisch kweken?

Onze kwekerij

In onze moderne kwekerij in Zuid Holland worden het hele jaar door op milieuvriendelijke wijze, de mooiste kamerplanten gekweekt. We vinden het belangrijk om met respect met onze omgeving om te gaan en doen er veel aan om het milieu niet te belasten. We gebruiken niet meer energie en grondstoffen dan strikt noodzakelijk. We werken nauw samen met Koppert Biological Systems. Koppert wil de gezondheid van mens en aarde verbeteren door in samenwerking met de natuur gewassen weerbaar te maken. Door planmatig te werken worden onaangename verrassingen tijdens de teelt zo veel mogelijk voorkomen en zorgt dit voor minimaal gebruik van chemische middelen. Op deze manier spelen wij in op de wensen die onze klanten stellen op het gebied van steeds strengere milieueisen. VDE wordt jaarlijks gecontroleerd door MPS op verschillende kwaliteits-, sociale- en milieuaspecten. Het MPS-nummer is 680177, via www.volgjebloemofplant.nl is te zien wat deze certificaten inhouden.

Ook zo’n mooie Fair Flora in huis?
Of zelf Fair Flora producten verkopen?

Onze Fair Flora producten

Gezondheid staat meer dan ooit in de belangstelling. Planten passen in een gezonde lifestyle. Door hun luchtzuiverende werking dragen planten bij aan een gezond leefklimaat thuis en op kantoor. VDE teelt een groot aantal luchtzuiverende planten welke we graag aan jullie voorstellen op deze website.

Selecteer een product voor meer informatie:

Onze Fair Flora score

Voor alle producten heeft VDE Plant 4 sterren behaald. Bekijk hieronder de uitleg daarover.

Status: behaald voor alle producten

Van het product is een actuele footprintberekening gedaan. Hiermee heeft de kweker inzicht gekregen in de milieuprestatie van het betreffende product. Dit gebruikt hij om een impactreductieplan te maken, waarmee hij verwacht een reductie van minimaal 5% in twee jaar te behalen. Daarnaast is hij transparant over de resultaten van de berekening en het reductieplan.

Bij VDE plant zijn we altijd bezig met duurzaamheid. Begin jaren 70 werden onze kassen al voorzien van isolerende platen op het kasdek, dit bespaarde wel 30% ten opzichte van een glazen kas. En sinds 1992 wordt al het water wat we aan onze planten geven opnieuw gebruikt waardoor er een laag water en voeding verbruik is. We hebben een aantal speerpunten waar nu en de komende tijd aan gewerkt wordt:

  • Biologie wordt ingezet waar dit kan, dit doen we al zo’n 12 jaar. Met onze toeleverancier blijven we altijd werken aan verbeteringen. Momenteel focussen we ons op de aanpakken van luis.
  • Vervangen van schermdoek waardoor er minder m3 gas gebruikt wordt in die afdelingen.
  • De plastic teeltpotten en planten trays hergebruiken en als deze stuk zijn gaan ze terug naar de leverancier die ze weer verwerkt tot nieuw teeltpotten en planten trays.
  • Onze toeleverancier van teeltpotten gaat 50% huisvuil plastic verwerken in onze teeltpotten.
  • We onderzoeken of de huidige plastic plantentray te vervangen is door een kartonnen variant.

Status: behaald voor alle producten

De kweker is zich bewust van zijn plicht als ondernemer om goed om te gaan met zijn personeel en verlangt ditzelfde van zijn leveranciers. Dit bevestigt hij door de MVO-verklaring te ondertekenen.

De MVO-verklaring is door Karin van der Eijk ondertekend.

Status: behaald voor alle producten

De kweker is er zich van bewust dat duurzaamheid verder gaat dan wat er op zijn eigen kwekerij gebeurt. Daarom koopt hij alleen veen, papier en karton in als dat van een verantwoorde oorsprong is. Daarnaast is hij actief bezig met afvalscheiding. Hoewel de kweker actief bezig is zijn impact te verlagen, zal er waarschijnlijk nog een impact zijn die (nog) niet te vermijden is. De CO2-impact die hij nog heeft, wordt daarom voor de Fair Flora-producten gecompenseerd.

Op de kwekerij wordt actief het afval gescheiden, onder andere de verschillende plasticsoorten (potten, trays en folie) worden apart ingezameld en ook karton, papier en groenafval wordt gescheiden.

Status: behaald voor alle producten

Een kwekerij heeft te maken met zijn omgeving, zoals natuur, andere bedrijven en omwonenden. Deze moeten zoveel mogelijk worden ontlast, of als het even kan zelfs beter worden van de aanwezigheid van de kwekerij. De personeelsleden, leveranciers en klanten worden hierbij ook betrokken: zij proberen transportbewegingen zoveel mogelijk te vermijden en op voor omwonenden gunstige momenten te plannen. Om de werknemers en de omliggende natuur te beschermen wordt zoveel mogelijk met natuurlijke vijanden bestreden. Overige gewasbescherming is van biologische oorsprong, waarbij alleen in noodgevallen met chemische middelen wordt gewerkt. De waterkringloop bij het bedrijf is volledig gesloten: er wordt geen water geloosd.

De kwekerij ligt midden in het Groene Hart. Het perceel is met opzet niet helemaal volgebouwd: zo heeft de natuur ook nog wat ruimte. Er zijn afspraken gemaakt met alle transporteurs en leveranciers dat alleen tussen 7 uur ’s ochtends en 9 uur ’s avonds geladen en gelost mag worden, om zo de nachtrust te garanderen. Wij zijn al 12 jaar bezig met biologische gewasbescherming. Onze filosofie is: biologisch als het kan, chemisch als het moet. Als alle biologische methoden niet helpen worden pas chemische producten ingezet. We streven naar een schone toekomst, maar we moeten de teelt wel kunnen resetten als dat nodig is. Ondertussen zijn we daar zó ver mee, dat we alleen nog in noodgevallen chemisch hoeven in te grijpen. We werden op een gegeven moment zelfs boos gebeld door onze leverancier: die dacht dat we een andere leverancier hadden gevonden omdat we nog maar zo weinig chemische middelen kochten! Ook wordt sinds 1992 al het water wat we aan onze planten geven opnieuw gebruikt waardoor er een laag water en voeding verbruik is.

Status: Nog niet behaald Bij de productie van veel bloemen en planten wordt gebruik gemaakt van niet-hernieuwbare grondstoffen, zoals aardgas, veen en kunstmest. Voor de vierde ster wordt bij de productie van een plant gewerkt aan het enkel gebruik maken van hernieuwbare grondstoffen. Zo worden groene stroom en groen gas gebruikt, wordt maximaal 25% veen en kunstmest gebruikt. De warmte die we nodig hebben om onze planten optimaal te laten groeien wordt geleverd door de inzet van een wkk (warmte-krachtkoppeling). Een wkk is een motor die door input van gas een generator aandrijft en zo stroom opwekt voor het energienet. De koeling van deze machine wordt gedaan met het water dat in het verwarmingsnet van onze kassen zit. De CO2 die vrij komt bij de productie van elektriciteit wordt in onze kassen gebruikt, want planten hebben CO2 nodig om te groeien. Door op deze wijze te werken gebruiken we alles wat een wkk produceert: elektriciteit, warmte én CO2. In Nederland worden, als gevolg van het opwekken van elektriciteit, grote hoeveelheden warmte gemaakt. 60% van de energie die vrijkomt tijdens de productie van elektriciteit is warmte en wordt over het algemeen niet gebruikt. Ten opzichte van grote energiecentrales worden bij ons wel álle producten die vrijkomen benut, waardoor dit een duurzame manier van verwarmen is. We zouden graag overstappen op groen gas en groene stroom, maar dit is nog te duur. Op dit moment vinden wij het nog belangrijker om te investeren in de biologische manier van kweken. We werken nauw samen met Koppert Biological Systems. Koppert wil in samenwerking met de natuur gewassen weerbaar maken. De natuur is een fascinerende wereld, die circulair werkt en overal een oplossing voor heeft. Koppert werkt aan het economisch toepassen van de oplossingen die de natuur heeft. Doordat we planmatig werken en wekelijks onze gewassen scouten worden onaangename verrassingen tijdens de teelt zo veel mogelijk voorkomen. Onze filosofie is: biologisch als het kan, chemisch als het moet. Als alle biologische methoden niet helpen worden pas chemische producten ingezet. We streven naar een schone toekomst, maar we moeten de teelt wel kunnen resetten als dat nodig is. Biologische meststoffen zijn helaas nog niet goed genoeg voor de productie: ze hebben een te lage voedingswaarde, wat ten koste gaat van de groeisnelheid en de kwaliteit. Wel zijn we in overleg met onze toeleverancier hierover, zij zijn er hard voor aan het werken om dit te ontwikkelen echter is dat niet eenvoudig omdat de voeding niet stabiel is waardoor je geen sterke plant kan kweken. We gaan zuinig om met water. Als het regent vangen we het water op en gebruiken dat voor onze planten. Al sinds 1992 hergebruiken we het water dat we aan onze planten geven. Hierdoor besparen we op water en voedingsstoffen en lozen we niets in het oppervlaktewater. We bemonsteren het water wat terugkomt van de planten en daar baseren we de voedingsschema’s op. We geven wat de plant vraagt en nemen grondmonsters om te kijken of de potgrond in evenwicht is. Ons grondmengsel bestaat als reeds 10 jaar voor 25% uit veen. We willen graag minder veen gebruiken, maar we lopen nu tegen het probleem aan dat bij minder veen schimmels zichtbaar worden. Dit zijn goedaardige schimmels die zorgen voor een sterke plant, maar het ziet er voor een consument niet goed uit. Met onze toeleverancier hebben we regelmatig contact over de nieuwe inzichten en mengsels die zij ontwikkelen.