Van Winden

Ook zo’n mooie Fair Flora in huis?
Of zelf Fair Flora producten verkopen?

Van Winden

Groene planten

Ontmoet de kweker

Wij zijn André en (zoon) Tom van Winden van Van Winden kwekerijen uit Erica. Het bedrijf bestaat al sinds 1957, waar Joop van Winden was begonnen met het telen van sla en later stooktomaten. Vandaag de dag worden er vooral kamerplanten geteeld, o.a. Zamioculcas en Curio Mount Everest op een totaal areaal van 12ha. Daarnaast is ook nog een perkgoedkas van 3ha waar zomerbloeiers worden geteeld. Nu is alweer de 3e generatie actief in het bedrijf om geleidelijk aan de zaken over te nemen.

Wist je dat de Zamioculcas oorspronkelijk uit Tanzania komt?
Wist je dat de Curio Mount Everest niet uit Azië, maar uit Afrika komt?

Onze kwekerij

In onze kwekerij telen wij de planten met veel zorg voor mens en milieu. Een modern kassencomplex tezamen met de wil om te verduurzamen helpt ons daarbij. Er is veel aandacht besteed aan efficiënt werken en energiebesparing. Wij proberen door toepassing van innovatieve technieken het gasverbruik en de gehele milieubelasting steeds verder terug te dringen. Zodoende zijn onlangs nieuwe dubbele energiedoeken geïnstalleerd, wat de kassen beter moet isoleren. Een ander voorbeeld is het waterrecirculatiesysteem, waarbij alle waterstromen in de productie worden opgevangen, gefilterd en hergebruikt. De planten worden zo duurzaam mogelijk geteeld. Zo wordt er bijvoorbeeld gewerkt met biologische bestrijding en bieden we ook de planten aan zonder plastic hoes en plastic etiket, met als doel het plasticverbruik terug te dringen. De kwekerijen worden jaarlijks gecontroleerd door MPS op verschillende kwaliteits-, sociale, – en milieuaspecten. Het MPS-nummer is 680088, via www.volgjebloemofplant.nl is te zien wat deze certificaten inhouden.

Ook zo’n mooie Fair Flora in huis?
Of zelf Fair Flora producten verkopen?

Onze Fair Flora producten

Wij zijn gespecialiseerd in Zamioculcas, die we bij Fair Flora aanbieden. Ook kweken wij Senecio vetplanten. Bekijk onze producten hieronder.

Selecteer een product voor meer informatie:

Onze Fair Flora score

Voor alle producten heeft Van Winden 3 sterren behaald. Bekijk hieronder de uitleg daarover.

Status: behaald voor alle producten

Van het product is een actuele footprintberekening gedaan. Hiermee heeft de kweker inzicht gekregen in de milieuprestatie van het betreffende product. Dit gebruikt hij om een impactreductieplan te maken, waarmee hij verwacht een reductie van minimaal 5% in twee jaar te behalen. Daarnaast is hij transparant over de resultaten van de berekening en het reductieplan.

Zoals bij zoveel glastuinbouwbedrijven is bij Van Winden energie ook een belangrijk deel van de impact. Omdat het zo’n groot onderdeel is, willen we dat in één keer goed aanpakken. We zijn daarom met vier andere tuinbouwbedrijven uit de buurt onderzoek aan het doen naar een gezamenlijke oplossing: samen sta je immers sterker! Zo is er in de buurt een verlaten energiecentrale, die we als groep zouden kunnen herstarten, maar dan met duurzame energie. De leidingen naar onze bedrijven ligt er al, dus daarmee kunnen we een grote stap maken.

Met deze leidingen kunnen we in de toekomst ook onderling energie gaan delen. Het komt namelijk voor dat het ene bedrijf veel warmte overheeft, terwijl een ander bedrijf warmte aan het produceren is. Zonde natuurlijk, dat moeten we samen beter kunnen!

Ook zijn we aan het onderzoeken of we zelf wind en/of zonne-energie kunnen gaan opwekken. We hebben bijvoorbeeld een stuk land aangekocht, waarop we mogelijk 10% van onze warmtebehoefte kunnen oogsten door middel van zonnecollectoren. Om nu al ons gasverbruik te minderen, hebben we onlangs twee houtstookketels aangeschaft, die onze basisbehoefte aan warmte produceren.

We zijn ook blij met de ontwikkeling met onze verpakkingen. Bij steeds meer klanten kunnen we onze Zamioculcas leveren in een kartonnen doos, in plaats van in een tray met een hoes en etiket. Bijna helemaal plasticvrij dus!

Status: behaald voor alle producten

De kweker is zich bewust van zijn plicht als ondernemer om goed om te gaan met zijn personeel en verlangt ditzelfde van zijn leveranciers. Dit bevestigt hij door de MVO-verklaring te ondertekenen.

Tom van Winden heeft de MVO-verklaring ondertekend.
Van Winden vindt het belangrijk dat het personeel een goede werkomgeving heeft. Een belangrijk onderdeel daarin is dat we de mogelijkheid tot opleidingen bieden. Dit brengen we elk jaar tijdens onze personeelsbijeenkomst onder de aandacht. Wij vinden dat je niet alleen naar vandaag moet kijken: onze jonge medewerkers zijn de experts en bedrijfsleiders van morgen!

Ook de lokale maatschappij proberen we te ondersteunen, voornamelijk door sponsoring. Zo ondersteunen we de voetbalvereniging en het zwembad. Ook hebben we een keer een ezel gesponsord voor het lokale dierenpark!

Status: behaald voor alle producten De kweker is er zich van bewust dat duurzaamheid verder gaat dan wat er op zijn eigen kwekerij gebeurt. Daarom koopt hij alleen veen, papier en karton in als dat van een verantwoorde oorsprong is. Daarnaast is hij actief bezig met afvalscheiding. Hoewel de kweker actief bezig is zijn impact te verlagen, zal er waarschijnlijk nog een impact zijn die (nog) niet te vermijden is. De CO2-impact die hij nog heeft, wordt daarom voor de Fair Flora-producten gecompenseerd. Van Winden is zich bewust van de impact van ons verbruik op het milieu en onze omgeving. Uiteraard scheiden wij ons afval. De grond die we in onze potten stoppen draagt het RHP-keurmerk en onze dozen van FloraHolland zijn FSC-gecertificeerd.

Status: Nog niet behaald

Een kwekerij heeft te maken met zijn omgeving, zoals natuur, andere bedrijven en omwonenden. Deze moeten zoveel mogelijk worden ontlast, of als het even kan zelfs beter worden van de aanwezigheid van de kwekerij. De personeelsleden, leveranciers en klanten worden hierbij ook betrokken: zij proberen transportbewegingen zoveel mogelijk te vermijden en op voor omwonenden gunstige momenten te plannen. Om de werknemers en de omliggende natuur te beschermen wordt zoveel mogelijk met natuurlijke vijanden bestreden. Overige gewasbescherming is van biologische oorsprong, waarbij alleen in noodgevallen met chemische middelen wordt gewerkt. De waterkringloop bij het bedrijf is volledig gesloten: er wordt geen water geloosd.

Onze lokale omgeving is een tuinbouwomgeving, wat betekent dat er alleen mensen met een tuinbouwachtergrond wonen. Daarom is er begrip voor dat er ook wel eens buiten kantooruren vrachtwagens komen laden en lossen en er in de kas gewerkt wordt. Wij doen regelmatig mee met initiatieven als Kom in de kas, zodat ook andere omwonenden kunnen zien wat er bij ons gebeurt. Dat kweekt begrip, aangezien men dan snapt dat in een kas ook in het weekend gewerkt wordt en dat er dus wat geluid kan ontstaan. Wij hebben natuurlijk ook nog gewoon gezond verstand: we gaan bij wijze van spreken niet om 6 uur ’s ochtends met karren over de klinkerweg onder het slaapkamerraam van de buurvrouw rijden.

Qua gewasbescherming is het ons nog niet gelukt dit helemaal biologisch te doen. Gelukkig komen er door druk uit de markt steeds meer alternatieven beschikbaar. Wat we nog spuiten, doen we zo veilig mogelijk voor mens en milieu. In principe gebruiken we alleen chemische middelen buiten reguliere werktijden en zorgen we dat de afdeling dan goed afgesloten is. Zo zorgen we ervoor dat onze medewerkers niet met schadelijke stoffen in aanraking komen en dat deze stoffen niet zomaar door het dak naar buiten komen.

Ook hebben wij een volledig gesloten watersysteem. Daarmee voorkomen we dat de gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terecht komen. Ook zorgen we er daarmee voor dat we onze meststoffen efficiënter kunnen gebruiken, en dat deze geen overbemesting van de sloten veroorzaken.

Status: Nog niet behaald

Bij de productie van veel bloemen en planten wordt gebruik gemaakt van niet-hernieuwbare grondstoffen, zoals aardgas, veen en kunstmest. Voor de vierde ster wordt bij de productie van een plant gewerkt aan het enkel gebruik maken van hernieuwbare grondstoffen. Zo worden groene stroom en groen gas gebruikt, wordt maximaal 25% veen en kunstmest gebruikt.

We zijn druk bezig om met hernieuwbare grondstoffen te werken, maar makkelijk is dat niet. We zijn al gedeeltelijk overgestapt op biomassa om ons aardgasverbruik te verminderen. Op dit moment verbruiken we echter nog wel veen en kunstmest.