Van der Hoorn Orchideeën

Ook zo’n mooie Fair Flora in huis?
Of zelf Fair Flora producten verkopen?

Van der Hoorn Orchideeën

Phalaenopsis Multiflora

Ontmoet de kweker

“Ik ben Maurice van der Hoorn, kweker en eigenaar van van der Hoorn Orchideeën in Ter Aar midden in het groene hart. Ik kweek de Phalaenopsis multiflora, een van de bekendste families van de orchidee, dit doen we in een bijzondere kwekerij die geheel duurzaam is ingericht. Ik doe dit niet alleen, ik heb een heel team mensen om mij heen die er voor zorgen dat onze multiflora’s goed en liefdevol de markt in gaan onder de naam Amore Mio Orchids en in heel veel kleuren.”

Wist je dat Van der Hoorn orchideeën geen gasaansluiting heeft?
Wist je dat een Orchidee 's nachts "ademt"?
Wist je dat Phalaenopsis Grieks is voor (nacht)vlinder?

Onze kwekerij

Van der Hoorn Orchideeën heeft in 2006 een nieuwe kwekerij laten bouwen met 15.000 m2 kassen voor de teelt van Phalaenopsis. Op zich niet zo heel bijzonder, maar toch kunnen we spreken van een uniek bedrijf. Maurice heeft namelijk ‘de Eerste Kas zonder Gas’ in Nederland gebouwd. Het verwarmen en koelen in de kassen gebeurt door gebruik te maken van grondwater dat zich op een diepte tussen de tachtig en de honderd meter in de bodem bevindt. In de zomer wordt koud water naar boven gehaald waarmee de kas wordt gekoeld. In de winter wordt het opgewarmde water gebruikt om de kassen te verwarmen. Van der Hoorn Orchideeën wordt jaarlijks gecontroleerd door MPS op verschillende kwaliteits-, sociale- en milieuaspecten. Het MPS-nummer is 680290, via www.volgjebloemofplant.nl is te zien wat deze certificaten inhouden.

Ook zo’n mooie Fair Flora in huis?
Of zelf Fair Flora producten verkopen?

Onze Fair Flora producten

Wij maken orchideeën met veel kleine bloemetjes: multiflora. De Phalaenopsis behoort tot de orchideeënfamilie en groeit van oorsprong in de tropische regenwouden van Zuidoost-Azië en Noord-Australië. De planten groeien daar hoog in bomen en planten. Ze halen met hun wortels water uit de lucht. In de kwekerij wordt de Phalaenopsis gekweekt in een transparante pot, zodat de wortels licht krijgen, net als in de natuur.

Selecteer een product voor meer informatie:

Onze Fair Flora score

Voor alle producten heeft Van der Hoorn Orchideeën 4 sterren behaald. Bekijk hieronder de uitleg daarover.

Status: behaald voor alle producten

Van het product is een actuele footprintberekening gedaan. Hiermee heeft de kweker inzicht gekregen in de milieuprestatie van het betreffende product. Dit gebruikt hij om een impactreductieplan te maken, waarmee hij verwacht een reductie van minimaal 5% in twee jaar te behalen. Daarnaast is hij transparant over de resultaten van de berekening en het reductieplan.

Maurice is altijd bezig met duurzaamheid. Het is niet voor niks dat hij de eerste kas zonder gas in Nederland had! Van der Hoorn Orchideeën heeft een aantal speerpunten waar nu en de komende tijd aan gewerkt wordt:

  • De huidige plastic plantentray vervangen door een kartonnen variant.
  • De doorzichtige plastic hoes vervangen door een papieren variant. De hoes wordt gebruikt ter bescherming van het product. Het lastige van een papieren variant is dat de plant niet meer zichtbaar is. Er wordt gekeken hoe dit moet worden aangepast, bijvoorbeeld door gaten in het papier te maken.
  • Vervangen van de huidige plastic kweekpot door een duurzamer alternatief. Er zijn al testen gegaan met een variant gemaakt van zetmeelplastic, maar dat was al voor een groot deel vergaan voordat de plant klaar was.
  • Er wordt een deel veen in de grond gebruikt. Er wordt samen met de leverancier gekeken of dit kan worden vervangen, zonder in te leveren op kwaliteit.
  • Er worden testen gedaan om de hoeveelheid CO2 die gebruikt wordt om de planten te laten groeien te verminderen. Zo wordt gemeten wanneer het optimale moment is om dit te gebruiken, zodat dit efficiënter kan.

Status: behaald voor alle producten

De kweker is zich bewust van zijn plicht als ondernemer om goed om te gaan met zijn personeel en verlangt ditzelfde van zijn leveranciers. Dit bevestigt hij door de MVO-verklaring te ondertekenen.

De MVO-verklaring is door Maurice van der Hoorn ondertekend.

Status: behaald voor alle producten

De kweker is er zich van bewust dat duurzaamheid verder gaat dan wat er op zijn eigen kwekerij gebeurt. Daarom koopt hij alleen veen, papier en karton in als dat van een verantwoorde oorsprong is. Daarnaast is hij actief bezig met afvalscheiding. Hoewel de kweker actief bezig is zijn impact te verlagen, zal er waarschijnlijk nog een impact zijn die (nog) niet te vermijden is. De CO2-impact die hij nog heeft, wordt daarom voor de Fair Flora-producten gecompenseerd.

Op de kwekerij wordt actief het afval gescheiden, onder andere de verschillende plasticsoorten (potten, trays en folie) worden apart ingezameld en ook karton, papier en groenafval wordt gescheiden. Maurice gebruikt voor zijn kas geen gas en voor de elektriciteit wordt alleen groene stroom ingekocht.

Status: behaald voor alle producten

Een kwekerij heeft te maken met zijn omgeving, zoals natuur, andere bedrijven en omwonenden. Deze moeten zoveel mogelijk worden ontlast, of als het even kan zelfs beter worden van de aanwezigheid van de kwekerij. De personeelsleden, leveranciers en klanten worden hierbij ook betrokken: zij proberen transportbewegingen zoveel mogelijk te vermijden en op voor omwonenden gunstige momenten te plannen. Om de werknemers en de omliggende natuur te beschermen wordt zoveel mogelijk met natuurlijke vijanden bestreden. Overige gewasbescherming is van biologische oorsprong, waarbij alleen in noodgevallen met chemische middelen wordt gewerkt. De waterkringloop bij het bedrijf is volledig gesloten: er wordt geen water geloosd.

De kwekerij ligt midden in het Groene Hart. Het perceel is met opzet niet helemaal volgebouwd: zo heeft de natuur ook nog wat ruimte. Er zijn afspraken gemaakt met alle transporteurs en leveranciers dat alleen tussen 7 uur ’s ochtends en 9 uur ’s avonds geladen en gelost mag worden, om zo de nachtrust te garanderen. Ook zijn personeel is goed bezig: doordat Maurice bijna alleen maar lokale werknemers in dienst heeft, komt zeker de helft op de fiets naar de kwekerij.

Qua milieu wordt al een paar jaar gewerkt met biologische gewasbescherming: er worden geen chemische middelen gebruikt. En ook de waterkringloop is nu sinds ongeveer 2 jaar volledig gesloten, zodat het water buiten het bedrijf schoon blijft.

Status: Nog niet behaald

Bij de productie van veel bloemen en planten wordt gebruik gemaakt van niet-hernieuwbare grondstoffen, zoals aardgas, veen en kunstmest. Voor de vierde ster wordt bij de productie van een plant gewerkt aan het enkel gebruik maken van hernieuwbare grondstoffen. Zo worden groene stroom en groen gas gebruikt, wordt maximaal 25% veen en kunstmest gebruikt.

Van der Hoorn Orchideeën is al aardig op weg: er wordt geen aardgas gebruikt en alleen groene stroom. Er zit nog wel wat veen in de potgrond, maar er wordt aan gewerkt om hier een vervanging voor te vinden. Biologische meststoffen zijn helaas nog niet goed genoeg voor de productie: ze hebben een te lage voedingswaarde, wat ten koste gaat van de groeisnelheid en de kwaliteit. Maurice hoopt dat dit over 1,5 tot 2 jaar wel kan lukken, zodat hij zijn volledige bedrijf biologisch kan runnen.