Hedera Geel

Ook zo’n mooie Fair Flora in huis?
Of zelf Fair Flora producten verkopen?

Hedera Geel

Fair Flora score: ★★

Verzorging

  • De Hedera helix is van oorsprong een schaduwplant. De ideale standplaats is een matig lichte tot schaduwrijke plaats.
  • Direct zonlicht is ook mogelijk, maar dan moet de plant daar rustig aan kunnen wennen.
  • Hedera kan zowel binnen als buiten staan, mits hij goed is doorgeworteld in de grond. Zet de plant daarvoor in het voorjaar, na de vorst, buiten.
  • In het voorjaar en in de zomer blijft de grond het liefst vochtig, maar zorg dat er geen laagje water blijft staan.
  • In het najaar en de winter kan de grond tussen het watergeven door beter iets opdrogen.
  • Het is aan te raden 1 keer per maand plantenvoeding te geven.
  • In de winter af en toe sproeien is bij deze planten aan te raden.
  • Snoeien kan altijd! Aan het uiteinde ontstaan dan nieuwe scheuten, waardoor de plant voller wordt. De afgeknipte stukken kunnen als stek gebruikt worden.
hedera yellow 5

Hedera Geel

De Hedera helix wordt ook klimop genoemd en is familie van de Araliaceae. De herkomst ligt in Azië, Europa en Noord Afrika. Hedera is er in drie hoofdkleuren: groen, geel en wit bont. Een bonte Hedera heeft meer licht nodig dan een groene Hedera. Klimop heeft ook symbolische betekenissen: doordat een klimop zichzelf aan een muur kan vastmaken, staat hij symbool voor trouw. Daarnaast worden afbeeldingen van klimop op grafstenen gebruikt, omdat de plant door het groenblijvende karakter symbool staat voor onsterfelijkheid.

Wist je dat Hedera beter bekend staat onder de naam klimop?
Wist je dat de bladeren als basis van wasmiddel gebruikt kunnen worden?
Wist je dat deze plant luchtzuiverend is?

Uniek aan deze plant

De Hedera is een van de planten die de lucht in huis kan zuiveren en dienst doet als luchtverfrisser! Dat betekent dat hij niet alleen CO2 omzet in zuurstof, maar dat hij ook allerlei schadelijke stoffen uit de lucht haalt. Perfect voor woningen in de stad en voor huizen met weinig ventilatie!

Productvariaties

Meer weten over de kweker?

Milieu-impact

Klimaatverandering
kg CO2
Bron tot en met poort kwekerij

Dit is te vergelijken met:

7 km autorijden
(gemiddelde nieuwe auto stoot ongeveer 100 g/km uit)
43 gram rundergehakt
(1 kg rundergehakt veroorzaakt 16.8 kg CO2)

Waterverbruik
liter
Teelt op de kwekerij

Dit is te vergelijken met:

575 planten per katoenen t-shirt

(een katoenen t-shirt gebruikt zo’n 2500 liter water)
Een halve minuut douchen
(gemiddeld verbruik van 7,8 liter water per minuut)448

Gewasbescherming
g 1,4-DB
Emissie gewasbescherming aan lucht en water

Onze Fair Flora score

Voor alle producten heeft Van den Berg 3 sterren behaald. Bekijk hieronder de uitleg daarover.

Status: behaald voor alle producten

Van het product is een actuele footprintberekening gedaan. Hiermee heeft de kweker inzicht gekregen in de milieuprestatie van het betreffende product. Dit gebruikt hij om een impactreductieplan te maken, waarmee hij verwacht een reductie van minimaal 5% in twee jaar te behalen. Daarnaast is hij transparant over de resultaten van de berekening en het reductieplan.

We hebben de footprint twee jaar uitgevoerd. We zien dat vooral energie een grote impact heeft. Dat is voor ons dan ook een speerpunt. In 2017 heeft de vergister van de buren een tijd stilgelegen, waardoor we daar geen warmte van konden afnemen. Dit heeft als gevolg dat de footprint van de 13cm iets omhoog is gegaan. Gelukkig werkt deze weer. Onze andere kas gaan we ook op deze installatie aansluiten, zodat we nog meer gas besparen. Ook zijn we bezig met een zonneveld om in onze elektriciteitsbehoefte te kunnen voorzien.

Status: behaald voor alle producten

De kweker is zich bewust van zijn plicht als ondernemer om goed om te gaan met zijn personeel en verlangt ditzelfde van zijn leveranciers. Dit bevestigt hij door de MVO-verklaring te ondertekenen.

Carlo van den Berg heeft de verklaring ondertekend. Wij zijn sociaal actief in Afrika, waar we onze stekproductie hebben. We ondersteunen daar onder andere in een weeshuis en een school. Daarnaast werken we samen met een sociale werkplaats, waar we een deel van onze planten laten oppotten.

Status: behaald voor alle producten

De kweker is er zich van bewust dat duurzaamheid verder gaat dan wat er op zijn eigen kwekerij gebeurt. Daarom koopt hij alleen veen, papier en karton in als dat van een verantwoorde oorsprong is. Daarnaast is hij actief bezig met afvalscheiding. Hoewel de kweker actief bezig is zijn impact te verlagen, zal er waarschijnlijk nog een impact zijn die (nog) niet te vermijden is. De CO2-impact die hij nog heeft, wordt daarom voor de Fair Flora-producten gecompenseerd.

Wij gebruiken geen veen: onze potgrond bestaat uit 100% kokos. Uiteraard scheiden wij ons afval. Voor planten die tijdens de teelt uitvallen scheidt onze afvalverwerker de potten en planten van elkaar, zodat dat gerecycled kan worden. Voor onze temperatuurshuishouding werken we zoveel mogelijk zonder aardgas, door restwarmte van de naastgelegen biovergister te gebruiken.

Status: Nog niet behaald

Een kwekerij heeft te maken met zijn omgeving, zoals natuur, andere bedrijven en omwonenden. Deze moeten zoveel mogelijk worden ontlast, of als het even kan zelfs beter worden van de aanwezigheid van de kwekerij. De personeelsleden, leveranciers en klanten worden hierbij ook betrokken: zij proberen transportbewegingen zoveel mogelijk te vermijden en op voor omwonenden gunstige momenten te plannen. Om de werknemers en de omliggende natuur te beschermen wordt zoveel mogelijk met natuurlijke vijanden bestreden. Overige gewasbescherming is van biologische oorsprong, waarbij alleen in noodgevallen met chemische middelen wordt gewerkt. De waterkringloop bij het bedrijf is volledig gesloten: er wordt geen water geloosd.

Ons bedrijf is in de polder gevestigd, waardoor er geen omwonenden zijn die last hebben van onze productie of van transportbewegingen. Op dit moment zijn we voor 90% over op biologische gewasbeschermingsmiddelen. De resterende 10% zijn we hard mee bezig. Ook hebben we een gesloten waterkringloop op ons bedrijf, waardoor er geen vervuiling van het water rondom ons bedrijf kan plaatsvinden. We besteden een deel van onze oppotwerkzaamheden uit aan een lokale sociale werkplaats.

Status: Nog niet behaald

Bij de productie van veel bloemen en planten wordt gebruik gemaakt van niet-hernieuwbare grondstoffen, zoals aardgas, veen en kunstmest. Voor de vierde ster wordt bij de productie van een plant gewerkt aan het enkel gebruik maken van hernieuwbare grondstoffen. Zo worden groene stroom en groen gas gebruikt, wordt maximaal 25% veen en kunstmest gebruikt.

Onze verwarming hebben we zoveel als mogelijk overgezet op restwarmte van de naastgelegen biovergistingsinstallatie. Het overige wordt echter nog met aardgas verwarmd. We hebben geen groene stroom. In plaats daarvan hebben we plannen een eigen zonneveld aan te leggen, om zo in onze behoefte te voorzien. Veen gebruiken wij allang niet meer: we kweken volledig op kokosgrond. Kunstmest vervangen is nog heel lastig. Daarom richten we ons nu op het gebruik ervan zoveel mogelijk te beperken.

Ook zo’n mooie Fair Flora in huis?
Of zelf Fair Flora producten verkopen?