Ubink

Ook zo'n mooie Fair Flora plant in huis?

Of zelf Fair Flora producten aanbieden?

Ubink

Cactussen en succulenten

Ontmoet de kweker

Vandaag de dag bestaat onze directie uit drie broers: Gert, Edwin en John. Echter bestaat dit bedrijf al sinds 1927 en zijn hen dus 2 generaties voorgegaan. De huidige generatie timmert sinds de jaren 80 aan de weg om van Handelskwekerij Ubink het toonaangevende bedrijf in cactussen en succulenten te worden. De broers hebben ieder hun eigen focus binnen het bedrijf, waarin zij  gezamenlijk de leiding nemen over de ruim 100 personeelsleden in Nederland en Spanje.

Onze kwekerij

De kwekerij bestaat uit 60.000m² moderne kassen. Hier worden op een zo energiezuinige en milieuverantwoorde wijzen planten geproduceerd. Samen met onze ruim 50 vaste medewerkers proberen we Europa te voorzien van het mooiste en breedste cactus- en succulentenaanbod. Onze kassen, sinds 1927 gevestigd in Kudelstaart, zijn voorzien van moderne technologieën. Een voorbeeld hiervan is onze cabriokas; van deze kas kan zoals de naam al doet vermoeden het dak open. Hiermee hebben we de voordelen van een kas waarmee je het klimaat kunt beheersen, maar kunnen de planten wel voorzien worden van direct zonlicht. Vooral  bij succulenten geeft dit een mooie kleur en maakt het de planten weerbaar en sterk. Daarnaast is een groot deel van de cactusproductie gevestigd op Tenerife, één van de Canarische Eilanden. Hier is een kwekerij van ruim 120.000 m², waarbij de planten door de natuurlijke warmte en zon, zonder verwarming en dus zonder gebruik van gas, kunnen worden gekweekt.

Ook zo'n mooie Fair Flora plant in huis?

Of zelf Fair Flora producten aanbieden?

Onze Fair Flora producten

Wij kweken een gigantische variëteit aan cactussen en succulenten. Zie hieronder een greep uit ons assortiment. Groot voordeel van al deze planten: ze zijn heel makkelijk te verzorgen!

Selecteer een product voor meer informatie:

Onze Fair Flora score

Voor alle producten heeft Ubink 4 sterren behaald. Bekijk hieronder de uitleg daarover.

Status: behaald voor alle producten Van het product is een actuele footprintberekening gedaan. Hiermee heeft de kweker inzicht gekregen in de milieuprestatie van het betreffende product. Dit gebruikt hij om een impactreductieplan te maken, waarmee hij verwacht een reductie van minimaal 5% in twee jaar te behalen. Daarnaast is hij transparant over de resultaten van de berekening en het reductieplan. Wij zijn vanaf het begin betrokken geweest bij Benefits of Nature en omdat we veel vertrouwen hebben in de manier waarop het berekenen van je footprint inzicht kan geven in je manier van werken en het werken naar oplossingen zijn we Founding Father geworden. In 2016 hebben wij voor het eerst een footprintberekening gemaakt en deze is sindsdien up-to-date gehouden. Hierbij streven wij ernaar deze binnen 6 maanden na afloop van het jaar deze gereed te hebben. Resultaten van de footprint berekeningen zijn o.a. ook met een onderzoeker van de Universiteit van Wageningen gedeeld, samen wordt er gekeken naar mogelijkheden om verder te verduurzamen.

Status: behaald voor alle producten

De kweker is zich bewust van zijn plicht als ondernemer om goed om te gaan met zijn personeel en verlangt ditzelfde van zijn leveranciers. Dit bevestigt hij door de MVO-verklaring te ondertekenen.

De MVO-verklaring is door Ubink ondertekend. Naast de MVO verklaring hebben wij van MPS het SQ-certificaat ontvangen, waarmee onder andere wordt gekeken naar de werkcondities, naleving wet- en regelgeving en een eerlijk loon voor onze medewerkers.

Status: behaald voor alle producten De kweker is er zich van bewust dat duurzaamheid verder gaat dan wat er op zijn eigen kwekerij gebeurt. Daarom koopt hij alleen veen, papier en karton in als dat van een verantwoorde oorsprong is. Daarnaast is hij actief bezig met afvalscheiding. Hoewel de kweker actief bezig is zijn impact te verlagen, zal er waarschijnlijk nog een impact zijn die (nog) niet te vermijden is. De CO2-impact die hij nog heeft, wordt daarom voor de Fair Flora-producten gecompenseerd. De potgrond die wij gebruiken is voorzien van een RHP-certificaat. Producenten van RHP-potgronden werken met respect voor het milieu en zijn verplicht na het winnen van veen weer een natuurgebied achter te laten. De grondwaterstand wordt verhoogd, zodat de oersituatie zich weer kan herstellen. Op die manier ontstaat er in de toekomst opnieuw veengrond en komen er bovendien nieuwe natuurgebieden bij. Verder worden onze afval stromen gescheiden, al het plastic, papier en gft-afval wordt gescheiden en op de hiervoor bestemde locaties ingeleverd. Fust wordt zoveel mogelijk hergebruikt. Hierbij gebruiken wij een traywasser om gebruikte trays te reinigen en opnieuw binnen ons bedrijf in te zetten. We zijn altijd op zoek naar manieren om onze producten te verduurzamen en zoeken hierbij naar de juiste partners.

Status: behaald voor alle producten

Een kwekerij heeft te maken met zijn omgeving, zoals natuur, andere bedrijven en omwonenden. Deze moeten zoveel mogelijk worden ontlast, of als het even kan zelfs beter worden van de aanwezigheid van de kwekerij. De personeelsleden, leveranciers en klanten worden hierbij ook betrokken: zij proberen transportbewegingen zoveel mogelijk te vermijden en op voor omwonenden gunstige momenten te plannen. Om de werknemers en de omliggende natuur te beschermen wordt zoveel mogelijk met natuurlijke vijanden bestreden. Overige gewasbescherming is van biologische oorsprong, waarbij alleen in noodgevallen met chemische middelen wordt gewerkt. De waterkringloop bij het bedrijf is volledig gesloten: er wordt geen water geloosd.

Ons bedrijf is gevestigd net buiten het dorp, onze aanrijroute ligt ook direct aan provinciale wegen, waardoor verkeer de mensen in de omgeving minimaal belast. Daarnaast vindt er slechts in hele uitzonderlijke gevallen nachttransport plaats en vindt ons reguliere transport plaats tussen 7-19 uur. Hierdoor kan iedereen in onze omgeving rustig slapen.

Wij maken geen gebruik van assimilatiebelichting, waardoor ons bedrijf ook geen lichtvervuiling veroorzaakt.

Daarnaast wordt er door ons bedrijf veel lokaal gesponsord, dit betekent dat we veel lokale initiatieven helpen om tot stand te komen dan wel te kunnen blijven bestaan. Hierbij kan gedacht worden aan sponsoring van planten aan plaatselijke clubs, sponsoring van sportteams en gebruik van oude pallets door huttenbouw.

Wij gebruiken zoveel mogelijk gewasbescherming van biologische oorsprong: we streven naar 100% biologisch. Alleen in geval van een plaag (nood), gebruiken we chemische middelen, om verdere verspreiding te voorkomen. Met de huidige middelen is het voor ons op dit moment niet mogelijk om 100% biologisch te telen. Echter werken we zoveel mogelijk met ons team en leveranciers naar oplossingen.

Ons water wordt 100% hergebruikt en er wordt dus niet geloosd. Hierbij gebruiken wij vrijwel enkel regenwater wat wij opvangen in het bassin.

Status: Nog niet behaald

Bij de productie van veel bloemen en planten wordt gebruik gemaakt van niet-hernieuwbare grondstoffen, zoals aardgas, veen en kunstmest. Voor de vierde ster wordt bij de productie van een plant gewerkt aan het enkel gebruik maken van hernieuwbare grondstoffen. Zo worden groene stroom en groen gas gebruikt, wordt maximaal 25% veen en kunstmest gebruikt.

In 2017 zijn op een deel van onze bedrijfsruimte zonnepanelen aangelegd. Hierdoor zullen we waarschijnlijk vanaf 2018 in staat zijn het volledige bedrijf te voorzien van zelf opgewekte stroom. Alle energie die wel wordt afgenomen betreft groene stroom, daarnaast kunnen wij opgewekte stroom terug leveren aan het net, zodat andere hier gebruik van kunnen maken zodra wij een overschot hebben.

Door zoveel mogelijk met het seizoen mee te telen (warm in de zomer en kouder in de winter) gebruiken wij zo min mogelijk gas. Er worden oplossingen gezocht om in de toekomst zonder gas te kunnen produceren.

In onze potgrond is dan wel meer dan 25% veen verwerkt, maar gebruiken wij enkel potgrond voorzien van een RHP certificaat. Deze is dus enkel afgegraven op gebieden welke terug worden gebracht in oorspronkelijke staat.