Tesselaar Alstroemeria

Ook zo’n mooie Fair Flora in huis?
Of zelf Fair Flora producten verkopen?

Tesselaar Alstroemeria

Snij-alstroemeria

Ontmoet de kweker

“Ik ben Rick Tesselaar, ondernemer met snijbloem alstroemeria’s in Luttelgeest, Flevoland. We kweken 21 soorten alstroemeria’s op een oppervlak van 7,1 hectare kas. Met ons team werken we elke dag aan kwalitatief mooie bloemen. We letten op onze milieu impact en houden ontwikkelingen in de gaten zodat we op termijn volledig onafhankelijk kunnen zijn van fossiele grondstoffen.”
Wist je dat een alstroemeria zeker 2 weken mooi blijft?
De alstroemeria komt oorspronkelijk uit de Andes, vandaar dat hij van koude voeten en een warm hoofd houdt.

Onze kwekerij

In 2016 zijn we uitgegroeid tot een kas, op 2 locaties, van 7,1 hectare. We kopen de stroom deels groen in, in 2018 wordt dit volledig. Door de uitbreiding waren we in staat een tweede warmtekrachtkoppeling (WKK) te plaatsen. We maken van gas: elektra en CO2, dit is voor ons de zuinigste manier om de alstroemeria’s van warmte en licht te voorzien. In de toekomst zal dit aardwarmte of een nieuwe innovatie moeten worden. We vervangen, na afloop van de afschrijvingsperiode, onze lampen die zuiniger zijn en meer lichtopbrengst generen. Een voordeel op energiegebied. Daarnaast rijden we inmiddels in 2 volledige elektrische auto’s en zoeken we zoveel mogelijk naar duurzame oplossingen in alle facetten van het bedrijf. Een ontzettend leuke uitdaging! Tesselaar Alstroemeria wordt jaarlijks gecontroleerd door MPS op verschillende kwaliteits-, sociale- en milieuaspecten. Het MPS-nummer is 600915, via www.volgjebloemofplant.nl is te zien wat deze certificaten inhouden.

Ook zo’n mooie Fair Flora in huis?
Of zelf Fair Flora producten verkopen?

Onze Fair Flora producten

Wij produceren alstroemeria’s in alle kleuren en maten. Van origine heeft de alstroemeria een lange steel, deze snijden we in de kas al af zodat het snijafval weer als compost gebruikt kan worden. Onze bloemen zorgen voor een verrassend effect in een mengboeket, ze komen vaak pas later ‘uit’ en geven zo een heel ander effect in de bos.

Selecteer een product voor meer informatie:

Onze Fair Flora score

Voor alle producten heeft Tesselaar 3 sterren behaald. Bekijk hieronder de uitleg daarover.

Status: behaald voor alle producten

Van het product is een actuele footprintberekening gedaan. Hiermee heeft de kweker inzicht gekregen in de milieuprestatie van het betreffende product. Dit gebruikt hij om een impactreductieplan te maken, waarmee hij verwacht een reductie van minimaal 5% in twee jaar te behalen. Daarnaast is hij transparant over de resultaten van de berekening en het reductieplan.

Status: behaald voor alle producten

De kweker is zich bewust van zijn plicht als ondernemer om goed om te gaan met zijn personeel en verlangt ditzelfde van zijn leveranciers. Dit bevestigt hij door de MVO-verklaring te ondertekenen.

Naast de MVO-verklaring zijn wij gecertificeerd voor MPS Socialle Qualified. Er zijn voldoende BHV-ers op het bedrijf aanwezig, voor geschoold werk zijn de medewerkers opgeleid en een heel aantal medewerkers volgt momenteel Nederlandse les op het MBO. Als werkgever moedigen wij dit aan en helpen de medewerkers op weg. Vaak zorgen wij ook voor onderdak. Daarnaast bieden wij regelmatig plaats aan stagiaires, zowel uit Oost-Europa als uit Zuid-Amerika. Een mooie manier om van elkaar te leren. 

Status: behaald voor alle producten

De kweker is er zich van bewust dat duurzaamheid verder gaat dan wat er op zijn eigen kwekerij gebeurt. Daarom koopt hij alleen veen, papier en karton in als dat van een verantwoorde oorsprong is. Daarnaast is hij actief bezig met afvalscheiding. Hoewel de kweker actief bezig is zijn impact te verlagen, zal er waarschijnlijk nog een impact zijn die (nog) niet te vermijden is. De CO2-impact die hij nog heeft, wordt daarom voor de Fair Flora-producten gecompenseerd.

Vorig jaar is in beide kantines gescheiden afval inzamelen ingevoerd. Een uitdaging omdat je mensen echt moet leren wat waar hoort. Het is leuk om te zien dat medewerkers elkaar aanspreken en dat er niet alleen op ons bedrijf gescheiden wordt maar ook bij de personeelsleden thuis, die impact is met 40 medewerkers hoog.

Wij gebruiken weinig kantoorartikelen: inkt en papier, uiteraard met FSC keurmerk.

Voor onze hoezen (onze grootste impact in de verwerking van bloemen) gebruiken wij helaas nog steeds plastic stuks. We willen graag over op alternatieven maar kunnen nog niet de juiste prijs-kwaliteit verhouding vinden.

Status: nog niet behaald

Een kwekerij heeft te maken met zijn omgeving, zoals natuur, andere bedrijven en omwonenden. Deze moeten zoveel mogelijk worden ontlast, of als het even kan zelfs beter worden van de aanwezigheid van de kwekerij. De personeelsleden, leveranciers en klanten worden hierbij ook betrokken: zij proberen transportbewegingen zoveel mogelijk te vermijden en op voor omwonenden gunstige momenten te plannen. Om de werknemers en de omliggende natuur te beschermen wordt zoveel mogelijk met natuurlijke vijanden bestreden. Overige gewasbescherming is van biologische oorsprong, waarbij alleen in noodgevallen met chemische middelen wordt gewerkt. De waterkringloop bij het bedrijf is volledig gesloten: er wordt geen water geloosd.

Gewasbeschermingsmiddelen zijn voor 95% afkomstig van Koppert, biologische bestrijders dus. I.v.m. virussen ontkomen wij nog niet aan chemievrij. We houden oren en ogen open voor nieuwe, meer duurzame toepassingen.

Vrachtwagens laden bij ons van 17.30 tot 18.30 uur en af en toe halverwege de middag. ’s Nachts komen de wagens terug voor het lossen van karren, buren zijn hiervan op de hoogte, lawaai wordt zoveel mogelijk beperkt. De waterkringloop is volledig gesloten, vanaf 2018 is dit ook verplicht voor de glastuinbouwsector.

Status: Nog niet behaald

Bij de productie van veel bloemen en planten wordt gebruik gemaakt van niet-hernieuwbare grondstoffen, zoals aardgas, veen en kunstmest. Voor de vierde ster wordt bij de productie van een plant gewerkt aan het enkel gebruik maken van hernieuwbare grondstoffen. Zo worden groene stroom en groen gas gebruikt, wordt maximaal 25% veen en kunstmest gebruikt.

Bij de teelt van alstroemeria’s wordt geen gebruik gemaakt van veen. Wel wordt er via het druppelsysteem kunstmest aan de plant toegevoegd.
Tesselaar Alstroemeria beschikt over 2 locaties, die beide gebruik maken van enkel groene stroom. Beide locaties worden verwarmd d.m.v. aardgas, welke in een WarmteKrachtKoppeling (WKK) omgezet wordt in warmte, elektriciteit en CO2. Dit is veel efficiënter en dus minder milieubelastend dan een ketel gebruiken. We hopen hier in de toekomst duurzamere alternatieven voor te vinden, welke prijstechnisch ook lonen.

Inmiddels rijden we zelf met 2 elektrische auto’s, waarvan 1 volledig voor het woon-werkverkeer van het personeel wordt gebruikt. Ook wordt er gebruik gemaakt van een busje voor het woon-werkverkeer van medewerkers. Waar mogelijk wordt gebruik gemaakt van carpoolen.