Anthurium Joli

Ook zo’n mooie Fair Flora in huis?
Of zelf Fair Flora producten verkopen?

Anthurium Joli

Fair Flora score: ★★

Verzorging

 • De Anthurium is een tropische plant. Dit betekent dat de plant houdt van een temperatuur rond de twintig graden.
 • Ook betekent dat dat de plant veel licht nodig heeft, maar geen volle zon.
 • Een tropisch regenbuitje kan gegeven worden in de vorm van twee keer in de week lauw water.
 • Wordt het blad geel? Dan heeft de Anthurium te veel water gekregen.
 • Bij te weinig water remt de groei en krijgt de plant geen nieuwe bloemen.
PostPlants - Anthurium Joli Top

Anthurium Joli

De Anthurium komt oorspronkelijk voor in Brazilië, Equador, Peru, Colombia en Venezuela. In 1876 ontdekte de Franse botanicus Eduard André de bloem in Colombia en Ecuador. Een bezig bijtje die meneer, want hij ontdekte ook orchideeën, bromelia’s en verschillende aronskelken. Die nam hij vervolgens allemaal mee terug naar Europa. Merci Eduard! De Anthurium staat, gezien haar uiterlijk en herkomst, symbool voor exotische schoonheid. De naam is afgeleid van de Griekse woorden ‘anthos’ en ‘oura’ wat ‘bloei’ en ‘staart’ betekent. Heel toepasselijk dus. Wist je dat de bloem van de Anthurium de aar (die ‘vinger’) is en niet het felgekleurde schutblad waar de aar uitsteekt? Dat schutblad is er in glimmend wit, rood, roze, paars, oranje, groen en in meerdere kleuren per blad.
Wist je dat er wel 600 soorten Anthurium zijn?
Wist je dat de bloem van de Anthurium de aar (die ‘vinger’) is en niet het felgekleurde schutblad waar de aar uitsteekt?
Wist je dat de Anthurium in 1876 in Colombia en Ecuador ontdekt is door de Franse botanicus Eduard André?

Uniek aan deze plant

Deze Anthurium brengt, met de juiste verzorging, altijd kleur in huis! Hij blijft namelijk niet een bepaalde bloeiperiode: hij blijft nieuwe bloemen maken. Bij elk nieuw blad, komt er ook een nieuwe bloem!

Productvariaties

Deze Anthurium is verkrijgbaar in een aantal verschillende kleuren. Bekijk ze hieronder!

Anthurium Aramon
De Aramon heeft een donkerrood schutblad en een gele aar.
Bekijk in de catalogus
Anthurium Florino
De Florino heeft een paars schutblad met een donkere aar.
Bekijk in de catalogus
Anthurium Joli
De Joli heeft een roze-groen schutblad met een roze aar.
Bekijk in de catalogus
Anthurium Maine
De Maine heeft een felroze schutblad met een gele aar.
Bekijk in de catalogus
Anthurium Sierra
De Sierra heeft een rood schutblad met een gele aar.
Bekijk in de catalogus
Anthurium Sierra Magic
De Sierra Magic heeft een rood schutblad met een rode aar.
Bekijk in de catalogus
Anthurium Sierra Orange
De Sierra Orange heeft een donkeroranje schutblad met een gele aar.
Bekijk in de catalogus
Anthurium Sierra White
De Sierra White heeft een wit schutblad met een witte aar.
Bekijk in de catalogus
Anthurium Sweet Dream
De Sweet Dream heeft een roze schutblad met een roze aar.
Bekijk in de catalogus
Anthurium Valera
De Valera heeft een rood schutblad met een gele aar.
Bekijk in de catalogus

Meer weten over de kweker?

Milieu-impact

Klimaatverandering
kg CO2
Bron tot en met poort kwekerij

Dit is te vergelijken met:

8 km autorijden
(gemiddelde nieuwe auto stoot ongeveer 100 g/km uit)
22 gram rundergehakt
(1 kg rundergehakt veroorzaakt 16.8 kg CO2)

Waterverbruik
liter
Teelt op de kwekerij

Dit is te vergelijken met:

81 planten per katoenen t-shirt
(een katoenen t-shirt gebruikt zo’n 2500 liter water)
4 minuten douchen
(gemiddeld verbruik van 7,8 liter water per minuut)

Gewasbescherming
g 1,4-DB
Emissie gewasbescherming aan lucht en water

Onze Fair Flora score

Voor alle producten heeft PostPlants 4 sterren behaald. Bekijk hieronder de uitleg daarover.

Status: behaald voor alle producten

Van het product is een actuele footprintberekening gedaan. Hiermee heeft de kweker inzicht gekregen in de milieuprestatie van het betreffende product. Dit gebruikt hij om een impactreductieplan te maken, waarmee hij verwacht een reductie van minimaal 5% in twee jaar te behalen. Daarnaast is hij transparant over de resultaten van de berekening en het reductieplan.

Een grote klapper is al een tijd geleden gemaakt bij de aansluiting op een lokaal aardwarmteproject. PostPlants is al een tijd lang actief op zoek naar het verminderen van plastic. Er wordt bijvoorbeeld de optie geboden om de planten in kartonnen trays af te leveren en worden tests gedaan met papieren potten. PostPlants is ook bezig met de aanschaf van zonnepanelen en is op zoek naar vervangers voor veen en kunstmest.

Status: behaald voor alle producten

De kweker is zich bewust van zijn plicht als ondernemer om goed om te gaan met zijn personeel en verlangt ditzelfde van zijn leveranciers. Dit bevestigt hij door de MVO-verklaring te ondertekenen.

De MVO-verklaring is door Henk Post ondertekend. MVO heeft een sterke positie bij PostPlants. In principe hebben alle werknemers een vast contract, omdat ook relaties duurzaam horen te zijn. Alleen in de zomervakantie is er af en toe een uitzendkracht nodig. Daarnaast is PostPlants een Fair Trade bedrijf, wat betekent dat bijvoorbeeld koffie, thee en kerstpakketten met Fair Trade keurmerk worden ingekocht. Op deze manier wil PostPlants ook wat bijdragen in ontwikkelingslanden.

Status: behaald voor alle producten

De kweker is er zich van bewust dat duurzaamheid verder gaat dan wat er op zijn eigen kwekerij gebeurt. Daarom koopt hij alleen veen, papier en karton in als dat van een verantwoorde oorsprong is. Daarnaast is hij actief bezig met afvalscheiding. Hoewel de kweker actief bezig is zijn impact te verlagen, zal er waarschijnlijk nog een impact zijn die (nog) niet te vermijden is. De CO2-impact die hij nog heeft, wordt daarom voor de Fair Flora-producten gecompenseerd.

De potgrond die wij gebruiken is voorzien van een RHP-certificaat. Producenten van RHP-potgronden werken met respect voor het milieu en zijn verplicht na het winnen van veen weer een natuurgebied achter te laten. De grondwaterstand wordt verhoogd, zodat de oersituatie zich weer kan herstellen. Op die manier ontstaat er in de toekomst opnieuw veengrond en komen er bovendien nieuwe natuurgebieden bij. Desondanks proberen we de hoeveelheid veen te vervangen voor duurzamere alternatieven. Ons afval wordt uiteraard gescheiden. Daarbij hebben we een pers staan, die ervoor zorgt dat ons karton en plastic zo compact mogelijk wordt gemaakt, zodat het minder ruimte inneemt in transport. Dit afval verkopen we vervolgens, zodat het hergebruikt kan worden in nieuwe producten. Ons groenafval wordt gecomposteerd. Al het papier en karton dat we inkopen is FSC-gecertificeerd. Daarnaast kopen we onze stroom groen in en maken we gebruik van duurzame warmte uit een lokale aardwarmtebron. Deze bron is helaas nu een tijd in storing, waardoor we restwarmte uit gasgestookte WKK’s moeten inkopen.

Status: behaald voor alle producten

Een kwekerij heeft te maken met zijn omgeving, zoals natuur, andere bedrijven en omwonenden. Deze moeten zoveel mogelijk worden ontlast, of als het even kan zelfs beter worden van de aanwezigheid van de kwekerij. De personeelsleden, leveranciers en klanten worden hierbij ook betrokken: zij proberen transportbewegingen zoveel mogelijk te vermijden en op voor omwonenden gunstige momenten te plannen. Om de werknemers en de omliggende natuur te beschermen wordt zoveel mogelijk met natuurlijke vijanden bestreden. Overige gewasbescherming is van biologische oorsprong, waarbij alleen in noodgevallen met chemische middelen wordt gewerkt. De waterkringloop bij het bedrijf is volledig gesloten: er wordt geen water geloosd.

Ons bedrijf is gevestigd in een productiegebied, waardoor er geen omwonenden zijn die last kunnen hebben van onze transportbewegingen. Daarom wordt er bij ons zelfs wel eens midden in de nacht geladen en gelost: hierdoor zorgen wij ervoor dat ons transport zo min mogelijk bijdraagt aan vervuilende files. Wij doen er verder alles aan om onze omgeving zo min mogelijk te belasten en waar mogelijk zelfs te verbeteren:

 • Ons water wordt 100% hergebruikt en er wordt dus niet geloosd. Hierbij gebruiken wij vrijwel enkel regenwater wat wij opvangen in het bassin.
 • Buiten is alles groen ingericht op vogels, onder andere met besdragende bomen.
 • We zijn bezig een pluktuin aan te leggen, zodat personeel zonder eigen tuin toch bezig kan zijn met tuinieren.
 • Wij gebruiken geen muizengif: in plaats daarvan hebben we katten rondlopen.
 • We belichten de planten bewust niet, zodat het ’s nachts donker blijft en hebben daarop ook onze soorten uitgezocht. We zijn van mening dat dit uiteindelijk veel beter is voor de plant thuis: hij is alvast gewend aan het licht in een huis.
 • We gebruiken enkel biologische bestrijdingsmiddelen. Alleen in nood, bij een plaag, moeten we chemisch ingrijpen. Dit doen we dan uiteraard alleen met de veiligste middelen.
 • Door bovenstaande maatregelen zien we bij ons bedrijf veel wilde dieren, zoals egels, fazanten en uilen!
 • Wij sponsoren een badmintontoernooi waar personeel aan meedoet
 • Wij sponsoren 2 teams van het zaalvoetbal van Westlandia
 • Het Westlands varend corso sponsoren wij elk jaar.

Status: Nog niet behaald

Bij de productie van veel bloemen en planten wordt gebruik gemaakt van niet-hernieuwbare grondstoffen, zoals aardgas, veen en kunstmest. Voor de vierde ster wordt bij de productie van een plant gewerkt aan het enkel gebruik maken van hernieuwbare grondstoffen. Zo worden groene stroom en groen gas gebruikt, wordt maximaal 25% veen en kunstmest gebruikt.

We werken hier heel hard aan. Uiteraard gebruiken wij groene stroom en, wanneer de aardwarmtebron weer werkt, ook zonder gas. We gebruiken nog een potgrondmengsel met veen, maar zijn al een tijd aan het onderzoeken om dit zoveel mogelijk te beperken. Ditzelfde geldt voor de kunstmest, waar we ook het liefst van af willen. Een grote focus voor ons is het uitbannen van plastic, onder andere door dit te vervangen voor papier en karton.

Ook zo’n mooie Fair Flora in huis?
Of zelf Fair Flora producten verkopen?