Evanty

Ook zo’n mooie Fair Flora in huis?
Of zelf Fair Flora producten verkopen?

Evanty

Anthurium

Ontmoet de kweker

Evanty is al reeds jaren een betrouwbare partner voor pot- en snij-anthuriums. Het hypermoderne bedrijf maakt gebruik van de nieuwste technieken waardoor mens en milieu tot het minimum worden belast. Jarenlange veredeling heeft ervoor gezorgd dat er nu een breed scala aan kleuren en vormen beschikbaar is. Tevens introduceren wij elk jaar een aantal nieuwe exclusieve rassen. Vanwege het mooie formaat zijn ze uitstekend te verwerken in boeketten. Daarnaast zijn ze bijzonder geliefd vanwege hun lange houdbaarheid en stevige stelen. 

Wist je dat Fachjan diverse bijzondere planten heeft geleverd voor de beplanting in Burgers' Mangrove (Burgers' Zoo)?
Wist je dat Fachjan gebruik maakt van aardwarmte voor zijn verwarming?
Wist je dat Fachjan de allergrootste cruiseschepen ter wereld van planten voorziet?

Onze kwekerij

Evanty is gespecialiseerd in het telen van de tropische en exclusieve Anthurium. Dit gebeurt op twee moderne productielocaties in Moerkapelle. Hierdoor is het bedrijf in staat om maatwerk en service te leveren in de ruimste zin van het woord. Daarbij onderscheidt Evanty zich door een ruim assortiment met exclusieve kleuren en bloemvormen van de hoogste kwaliteit zowel voor snijbloem als kamerplant. Ook op het gebied van kant en klare concepten en handgebonden boeketten kunnen klanten bij Evanty terecht. Om de producten duidelijk herkenbaar te maken zijn een tweetal unieke merknamen ontwikkeld, namelijk Lovely’s voor de snijbloemen en D’Amour voor de kamerplanten.

Ook zo’n mooie Fair Flora in huis?
Of zelf Fair Flora producten verkopen?

Onze Fair Flora producten

Evanty is gespecialiseerd in het telen van de tropische en exclusieve Anthurium.

Selecteer een product voor meer informatie:

Onze Fair Flora score

Voor alle producten heeft Evanty 3 sterren behaald. Bekijk hieronder de uitleg daarover.

Status: behaald voor alle producten

Van het product is een actuele footprintberekening gedaan. Hiermee heeft de kweker inzicht gekregen in de milieuprestatie van het betreffende product. Dit gebruikt hij om een impactreductieplan te maken, waarmee hij verwacht een reductie van minimaal 5% in twee jaar te behalen. Daarnaast is hij transparant over de resultaten van de berekening en het reductieplan.

Duurzaamheid is altijd al een hot item geweest bij kwekerij Evanty. Wij zien het als een continue uitdaging om op zoek te gaan naar een duurzame oplossing. Kwekerij Evanty investeert tijd en geld in o.a. het draaien van pilots, het bezoeken van werkgroepen en de aanschaf van duurzame systemen.

Belangrijke speerpunten:

 • Er wordt gebruik gemaakt van een dubbel Energiescherm. Deze isoleert perfect en creëert hierdoor gemakkelijk een goed klimaat. Waardoor er minder CO2 uitstoot is.
 • Naast het dubbele Energiescherm wordt tevens in de winterperiode nog een derde foliescherm toegevoegd. Deze zorgt voor extra energie besparing.
 • Sinds 2010 is er een luchtverwarming aangebracht in de kas. Daarnaast is er in datzelfde jaar een innovatief watersysteem aangebracht. Deze werkt door middel van onderdompeling waardoor de hoeveelheid water die gebruikt wordt tot een minimum is gerealiseerd.
 • Kennis moet je delen. Daarom zetten we maximaal in op het vergelijken van teeltgegevens met vergelijkbare ondernemingen. Hoog op de agenda staat om het energieverbruik nog verder te reduceren. We zien dit als fundamenteel om duurzaamheid op een breder vlak te dragen.
 • Op dit moment draaien we een pilot met potten gemaakt van zonnepitten, zodat de plastic potten niet meer nodig zijn.
 • En last but not least… Uiteraard wordt op onze kwekerij het nieuwe telen toegepast. We staan hier volledig achter. Duurzaamheid is een werkwoord!

Status: behaald voor alle producten

De kweker is zich bewust van zijn plicht als ondernemer om goed om te gaan met zijn personeel en verlangt ditzelfde van zijn leveranciers. Dit bevestigt hij door de MVO-verklaring te ondertekenen.

De MVO-verklaring is door Theo van Eeden Petersman ondertekend.

Status: behaald voor alle producten

De kweker is er zich van bewust dat duurzaamheid verder gaat dan wat er op zijn eigen kwekerij gebeurt. Daarom koopt hij alleen veen, papier en karton in als dat van een verantwoorde oorsprong is. Daarnaast is hij actief bezig met afvalscheiding. Hoewel de kweker actief bezig is zijn impact te verlagen, zal er waarschijnlijk nog een impact zijn die (nog) niet te vermijden is. De CO2-impact die hij nog heeft, wordt daarom voor de Fair Flora-producten gecompenseerd.

Duurzaamheid is een thema waar grondig over nagedacht is bij kwekerij Evanty. De potgrond die gebruikt wordt is voorzien van een RHP-certificaat. Producenten van RHP-potgrond werken met respect voor het milieu. Ze zijn verplicht, na het winnen van veen, een nieuw natuurgebied achter te laten. De grondwaterstand wordt tevens verhoogd, zodat de oersituatie zich kan herstellen. Op die manier ontstaat er in de toekomst opnieuw veengrond en komen er bovendien nieuwe natuurgebieden bij! Desondanks proberen we de hoeveelheid veen te vervangen voor duurzamere alternatieven. 

Al ons afval wordt uiteraard gescheiden. Karton wordt opgehaald voor een goed doel. Plastic wordt hergebruikt en groen afval wordt gecomposteerd.

De kassen worden verwarmd d.m.v.  een WarmteKrachtKoppeling (WKK) hiervan wordt de warmte, elektriciteit en CO2 gebruikt voor de groei van de planten. 
Echter blijven we altijd op zoek naar betere alternatieven. 
Daarom zijn we aangesloten bij een warmte coöperatie (de Zuidplas Polder) die de mogelijkheid onderzoekt om restwarmte vanuit de haven van Rotterdam naar onze locatie te transporteren. 

Status: Nog niet behaald

Een kwekerij heeft te maken met zijn omgeving, zoals natuur, andere bedrijven en omwonenden. Deze moeten zoveel mogelijk worden ontlast, of als het even kan zelfs beter worden van de aanwezigheid van de kwekerij. De personeelsleden, leveranciers en klanten worden hierbij ook betrokken: zij proberen transportbewegingen zoveel mogelijk te vermijden en op voor omwonenden gunstige momenten te plannen. Om de werknemers en de omliggende natuur te beschermen wordt zoveel mogelijk met natuurlijke vijanden bestreden. Overige gewasbescherming is van biologische oorsprong, waarbij alleen in noodgevallen met chemische middelen wordt gewerkt. De waterkringloop bij het bedrijf is volledig gesloten: er wordt geen water geloosd.

 • Regenwater wat op de kas valt vangen we op en komt in ons bassin. Nadat de planten water hebben gekregen, vangen we het overige water op en komt het opnieuw in het systeem. Ons water wordt dus 100% hergebruikt!
 • We gebruiken een lichtdicht scherm zodat er geen lichtuitstoot is als de belichting aan staat. Ook de zijgevels worden volledig afgeschermd. 
 • Rondom de gehele de kas staat gras.
 • Voor het bedrijf ligt een grote vijver, waar we bij veel regenval, het water uit de polder tijdelijk kunnen opvangen.
 • We gebruiken uitsluitend biologische bestrijdingsmiddelen. Alleen in noodsituaties zoals bij een ernstige plaag moeten we chemisch ingrijpen. Dit doen we dan ook alleen met de veiligste middelen.
 • Ons karton schenken we aan een goed doel.
 • Elke dag ligt er een krant voor de medewerkers.
 • Met feestdagen krijgen de medewerkers een presentje.
 • Ons bedrijf steunt een echtpaar in centraal-Azië wat zich bezighoudt met ontwikkelingswerk.
 • De bedrijfskantine wordt s’avonds en in het weekend beschikbaar gesteld voor goede doelen en mensen uit de omgeving.

Status: Nog niet behaald

Bij de productie van veel bloemen en planten wordt gebruik gemaakt van niet-hernieuwbare grondstoffen, zoals aardgas, veen en kunstmest. Voor de vierde ster wordt bij de productie van een plant gewerkt aan het enkel gebruik maken van hernieuwbare grondstoffen. Zo worden groene stroom en groen gas gebruikt, wordt maximaal 25% veen en kunstmest gebruikt.

Zoals eerder benoemd zijn we zeer actief betrokken bij de warmte coöperatie De Zuidplas Polder. Met een aantal kwekers willen we de restwarmte uit Rotterdam gebruiken om onze kassen te verwarmen zodat deze niet langer met rivierwater gekoeld hoeft te worden.