Allure

Ook zo’n mooie Fair Flora in huis?
Of zelf Fair Flora producten verkopen?

Allure

Tuinplanten

Ontmoet de kweker

Allure Tuinplanten staat voor kwaliteit, service, innovatie, flexibel en vooral meedenken met de klant, waardoor onze producten goed aansluiten bij de vraag van de consument. Wij kweken een breed assortiment siergrassen in pot. We kweken voor de visuele markt in grote uniforme partijen met een zware kwaliteit. Naast ons bestaande assortiment streven we er ook naar om jaarlijks met nieuwe soorten op de markt te komen die iets toevoegen aan het bestaande assortiment

Wist je dat Allure bijna geen gas verbruikt?
Wist je dat Allure stekleveranciers helpt een zo goed mogelijk product te maken, zodat Allure zo duurzaam mogelijk kan kweken?

Onze kwekerij

De Siergrasfamilie is erg groot. De siergrassen die wij aanbieden zijn uitermate geschikt voor in de tuin, doordat ze bijna allemaal, wintergroen en makkelijk in het onderhoud zijn. Tussen de diverse soorten zitten er veel verschillen in bladtype en bladkleur. Grote vlakken van een soort zorgen voor rust in de tuin. De meeste siergrassen zijn wintergroen, waardoor u in de winter ook veel plezier van deze planten heeft.

Ook zo’n mooie Fair Flora in huis?
Of zelf Fair Flora producten verkopen?

Onze Fair Flora producten

De Siergrasfamilie is erg groot. De siergrassen die wij aanbieden zijn uitermate geschikt voor in de tuin, doordat ze bijna allemaal, wintergroen en makkelijk in het onderhoud zijn.

Selecteer een product voor meer informatie:

Onze Fair Flora score

Voor alle producten heeft Allure Tuinplanten 3 sterren behaald. Bekijk hieronder de uitleg daarover.

Status: behaald voor alle producten

Van het product is een actuele footprintberekening gedaan. Hiermee heeft de kweker inzicht gekregen in de milieuprestatie van het betreffende product. Dit gebruikt hij om een impactreductieplan te maken, waarmee hij verwacht een reductie van minimaal 5% in twee jaar te behalen. Daarnaast is hij transparant over de resultaten van de berekening en het reductieplan.


Status: behaald voor alle producten

De kweker is zich bewust van zijn plicht als ondernemer om goed om te gaan met zijn personeel en verlangt ditzelfde van zijn leveranciers. Dit bevestigt hij door de MVO-verklaring te ondertekenen.


Status: behaald voor alle producten

De kweker is er zich van bewust dat duurzaamheid verder gaat dan wat er op zijn eigen kwekerij gebeurt. Daarom koopt hij alleen veen, papier en karton in als dat van een verantwoorde oorsprong is. Daarnaast is hij actief bezig met afvalscheiding. Hoewel de kweker actief bezig is zijn impact te verlagen, zal er waarschijnlijk nog een impact zijn die (nog) niet te vermijden is. De CO2-impact die hij nog heeft, wordt daarom voor de Fair Flora-producten gecompenseerd.


Status: Nog niet behaald

Een kwekerij heeft te maken met zijn omgeving, zoals natuur, andere bedrijven en omwonenden. Deze moeten zoveel mogelijk worden ontlast, of als het even kan zelfs beter worden van de aanwezigheid van de kwekerij. De personeelsleden, leveranciers en klanten worden hierbij ook betrokken: zij proberen transportbewegingen zoveel mogelijk te vermijden en op voor omwonenden gunstige momenten te plannen. Om de werknemers en de omliggende natuur te beschermen wordt zoveel mogelijk met natuurlijke vijanden bestreden. Overige gewasbescherming is van biologische oorsprong, waarbij alleen in noodgevallen met chemische middelen wordt gewerkt. De waterkringloop bij het bedrijf is volledig gesloten: er wordt geen water geloosd.

 

Status: Nog niet behaald

Bij de productie van veel bloemen en planten wordt gebruik gemaakt van niet-hernieuwbare grondstoffen, zoals aardgas, veen en kunstmest. Voor de vierde ster wordt bij de productie van een plant gewerkt aan het enkel gebruik maken van hernieuwbare grondstoffen. Zo worden groene stroom en groen gas gebruikt, wordt maximaal 25% veen en kunstmest gebruikt.