Ons doel

Ons doel

Fair Flora gaat voor een wereld!

Eerlijke & duurzame bloemen en planten. Dat staat heel mooi in ons logo, maar wat bedoelen we daar nou mee? Bloemen en planten zijn toch altijd “groen”? Nou, niet altijd dus. Er worden veel verhalen over de productie in de sierteeltsector de media ingeslingerd, zowel positief als negatief. Vaak zijn deze verhalen ook niet heel erg genuanceerd: zo is de ene plant “100% klimaatneutraal”, maar gaan aan de andere kant “alle bijen dood door giftige tuinplanten” en “hebben mensen in Afrika geen water omdat er rozen gekweekt worden”. Bij de positieve verhalen komt het voor dat er een marketingbureau het niet helemaal goed begrepen heeft en wat overdrijft. Bij de negatieve verhalen wordt ook vaak overdreven en gegeneraliseerd om kijkcijfers of donateurs te trekken.

Transparantie

Wat is er dan waar? Bij Fair Flora richten wij ons op die waarheid en proberen daar zo transparant mogelijk in te zijn. Wij werken samen met kwekers die zich hard maken voor mens en milieu en dat ook graag laten zien. Zo is van elke plant die we aanbieden een berekening gedaan wat de impact op het milieu is om deze te produceren. Dit noemen we de footprint. Hierdoor krijgt de kweker veel inzicht, wat helpt om het steeds beter te doen. De uitslag hiervan kun je op de productpagina’s terugvinden. Ook tekent iedere kweker een verklaring, waarin aangegeven wordt dat er goed omgegaan wordt met personeel, de omgeving én dat dit ook verlangd wordt van de toeleveranciers van deze kweker.

Eerlijk

De kwekers die onder het label van Fair Flora mogen leveren zijn dus goed bezig. We vinden echter dat de gehele keten goed bezig moet zijn. Daarom vragen we de kweker een MVO-verklaring te ondertekenen, waarin ze zeggen zich in te zetten voor eerlijke behandeling van hun leveranciers én diens personeel. Daarnaast vinden we het belangrijk dat de kweker blijft investeren en ontwikkelen. Wat dit kost weet de kweker zelf het beste. Daarom bepaalt de kweker zelf de prijs van de bloemen en planten.

Duurzaam

Betekent dit dan dat de bloemen en planten die je hier kunt kopen 100% eerlijk en duurzaam zijn? Het antwoord is heel simpel: nee, nog niet. Er zijn talloze dingen die nog beter moeten, maar op dit moment nog niet beter kúnnen. Dit is om uiteenlopende redenen zo, bijvoorbeeld technisch, financieel, of zelfs reglementair. Zo wil bijvoorbeeld het liefst iedereen geen veen gebruiken, maar lukt het bij veel planten nog niet om goed te groeien zonder. Ook is het nog niet altijd mogelijk om ziekten en plagen volledig biologisch te bestrijden. Bijvoorbeeld doordat de sluipwespjes en lieveheersbeestjes die hiervoor gebruikt worden soms niet opgewassen zijn tegen een grote plaag. Een andere reden is dat mensen in de winkel een plant met beestjes erin laten staan, terwijl dit juist goede beestjes zijn!

Een belangrijk punt vinden wij ook het plastic dat gebruikt wordt bij de teelt en distributie. Wij streven ernaar dit stap voor stap te verminderen, met als uiteindelijke doel géén plastic meer te gebruiken wanneer het product de kwekerij verlaat. Zo willen wij voorkomen dat plastic in de distributie en bij de consument terecht komt, waar het risico bestaat dat niet meer in de recyclingstroom terecht komt. Op deze manier kunnen we voorkomen dat het plastic verloren gaat in de vuilverbrandingsoven of nog erger: dat het in het milieu terecht komt en bijdraagt aan de plastic soep. Wij zijn zelf al begonnen met de ontwikkeling van plasticloze oplossingen. De eerste stap is gezet: ons etiket is van papier gemaakt en we zijn bezig met ons eerste plasticvrije concept! Heeft u oplossingen of ideeën? Daar staan we voor open: laat het ons weten via het contactformulier!

Er is dus nog genoeg werk aan de winkel, maar 1 ding is zeker: met de aankoop van elke Fair Flora komen we een stapje dichterbij!