Fair Flora kweker

HouwenPlant

Duurzaam, transparant, eerlijk

De Fair Flora Anthurium van HouwenPlant heeft 5 sterren behaald. Lees op deze pagina wat dat betekent.

Over de kweker

HouwenPlant

HouwenPlant is een familiebedrijf dat is opgericht in 1974. Het bedrijf heeft zich sinds 2008 toegelegd op de teelt van anthuriums en is inmiddels marktleider. De hoofdlocatie van Houwenplant ligt in Hoek van Holland. Er worden negen potmaten gekweekt op daarvoor gespecialiseerde locaties.

Door ons teelt- en kwaliteitsbeleid beleveren wij in twee verschillende stromen, zowel het fijnmazige afzetsegment als de grootschalige acties in heel Europa. Onze klanten bevinden zich in het hoogste segment van tuincentra, bouwmarkten, C&C’s en bloemisten alsook in het segment van grote supermarktketens. Het breedste pakket aan potmaten, rassen en kleuren vindt u bij ons. Met grote regelmaat introduceert HouwenPlant nieuwe rassen. Houwenplant kweekt milieubewust haar anthuriums en staat voor one-stop-shopping in anthuriums!

Behaalde sterren

Registratie over de productiemethode

Voorwaarde

Om deze ster te behalen moet de kweker een transparante en verantwoorde productieomgeving kunnen aantonen, middels één van de volgende certificaten:

  • GlobalG.A.P. IDA (Impact-Driven Approach)
  • MPS-A van MPS-ABC

Behaald certificaat kweker

Houwenplant is MPS-A gecertificeerd. Hiermee heeft HouwenPlant 70 tot en met 110 punten behaald.

In totaal zijn er 110 punten te behalen. Een bedrijf scoort punten door het verbruik binnen bepaalde normen te houden. De normen voor het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie zijn per gewas vastgesteld. Op basis van de aanwezige gewassen en de bedrijfsoppervlakte krijgt een organisatie een individuele bedrijfsnorm.

De norm voor een bepaald gewas wordt vastgesteld op basis van ziektegevoeligheid, mest- en temperatuurbehoefte. Om die reden begint een bedrijf met het maken van een teeltplan voordat het verbruik kan worden geregistreerd. In het teeltplan registreert de kweker elk gewas dat wordt geteeld en de oppervlakte van deze teelt.

Sociale certificering

Voorwaarde

Om deze ster te behalen moet de kweker kunnen aantonen dat hij voldoet aan (inter)nationale eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid, middels één van de volgende certificaten:

  • GRASP (GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice)
  • MPS-Socially Qualified

Behaald certificaat kweker

HouwenPlant is GRASP en MPS-SQ gecertificeerd.

  • GRASP is een risicobeoordeling op het gebied van sociale aspecten op een bedrijf. Denk hierbij aan het welzijn en beloningsniveau van medewerkers alsook gezondheids- en veiligheidsaspecten.
  • Goede arbeidsomstandigheden spelen een belangrijke rol. Met het MPS-Socially Qualified (SQ) certificaat toont HouwenPlant aan dat het bedrijf voldoet aan (inter)nationale eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Transparante en verantwoorde productieomgeving

Voorwaarde

Om deze ster te behalen dient een kweker één van de volgende certificaten te bezitten:

  • GLOBALG.A.P. Flowers and Ornamentals: hiermee voldoet de kweker aan de strengste professionele standaarden en duurzaamheidsnormen voor de sierteelt.
  • MPS-GAP: met dit certificaat voldoet de kweker aan eisen op het gebied van onder andere traceerbaarheid, milieu, gewasbeschermingsmiddelen en recall procedures. 

Behaald certificaat kweker

Houwenplant is GlobalG.A.P. gecertificeerd.

Milieu footprint

Voorwaarde

De kweker moet een actuele Cradle-to-gate footprintberekening hebben van de desbetreffende plant. Hiermee wordt de milieu-impact in kaart gebracht.

Om dit aan te tonen dient de kweker een ondertekende Product Footprint Verklaring te overhandigen, met daarin de 16 impact categorieën van de FloriPEFCR (draft). Zodra het voorstel voor de FloriPEFCR is goedgekeurd door de Europese Unie, dient de footprintberekening volgens de officiële regels te worden uitgevoerd.

Gebruikte methode kweker

HouwenPlant heeft de milieu footprint van de Anthurium berekend met de Flori Footprint Tool. Hiermee is in kaart gebracht wat de milieu-impact van de plant is op basis van belangrijke onderdelen, zoals: energieverbruik, watergebruik, startmateriaal, substraat en verpakking.

CO2-compensatie

Voorwaarde

De plant moet Klimaatneutraal zijn: de kweker moet CO2-compensatie van de plant kunnen aantonen door middel van officieel gecertificeerde carbon credits. Door actief CO2 uit de atmosfeer te halen wordt klimaatverandering tegengegaan. 

Behaald certificaat kweker

HouwenPlant heeft de CO2-uitstoot van de productie (cradle-to-gate) van 10.000 Anthurium planten gecompenseerd via Bamboo Village, met de aanplant van bamboe in Oeganda.  

Door de aanplant van inheemse bamboe wordt CO2 uit de atmosfeer in de planten en de bodem geabsorbeerd. Zo wordt de opwarming van de aarde tegengegaan.

De plantage van Bambo Village in Oeganda is door Oncra officieel erkend en gecertificeerd als project dat CO2 succesvol uit de atmosfeer haalt. Zo kunnen er niet meer carbon credits worden uitgegeven dan in feite mogelijk is.