Fair Flora kweker

Fachjan Project Plants

Duurzaam, transparant, eerlijk

De Fair Flora planten van Fachjan Project Plants hebben 5 sterren behaald. Lees op deze pagina wat dat betekent.

Over de kweker

Fachjan Project Plants

Twee generaties die iedere dag met hart en ziel midden in het mooiste groen staan. Samen met een team deskundige professionals die leven voor hun vak. Dat is Fachjan, met bijna 100.000 m2 eigen kassen, verdeeld over 4 bedrijven, vol tropische en subtropische groene planten, bloeiende en vruchtdragende bomen en struiken van een 10cm tot veertien meter hoog.

Wij zijn altijd te vinden op de kwekerijen van leveranciers over de hele wereld, aan tafel bij architecten en landscapers, en op locatie bij klanten in vrijwel alle continenten. Met ruim vijftig jaar ervaring en midden in de internationale groensector weten we precies wat we doen. Kennis die we graag delen.

Behaalde sterren

Registratie over de productiemethode

Voorwaarde

Om deze ster te behalen moet de kweker een transparante en verantwoorde productieomgeving kunnen aantonen, middels één van de volgende certificaten:

  • GlobalG.A.P. IDA (Impact-Driven Approach)
  • MPS-A van MPS-ABC

Behaald certificaat kweker

Fachjan is MPS-A gecertificeerd. Het bedrijf heeft 70 tot en met 110 punten behaald.

In totaal zijn er 110 punten te behalen. Een bedrijf scoort punten door het verbruik binnen bepaalde normen te houden. De normen voor het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie zijn per gewas vastgesteld. Op basis van de aanwezige gewassen en de bedrijfsoppervlakte krijgt een organisatie een individuele bedrijfsnorm.

De norm voor een bepaald gewas wordt vastgesteld op basis van ziektegevoeligheid, mest- en temperatuurbehoefte. Om die reden begint een bedrijf met het maken van een teeltplan voordat het verbruik kan worden geregistreerd. In het teeltplan registreert de kweker elk gewas dat wordt geteeld en de oppervlakte van deze teelt.

Sociale certificering

Voorwaarde

Om deze ster te behalen moet de kweker kunnen aantonen dat hij voldoet aan (inter)nationale eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid, middels één van de volgende certificaten:

  • GRASP (GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice)
  • MPS-Socially Qualified

Behaald certificaat kweker

Fachjan Project Plants is GRASP en MPS-SQ gecertificeerd.

  • GRASP is een risicobeoordeling op het gebied van sociale aspecten op een bedrijf. Denk hierbij aan het welzijn en beloningsniveau van medewerkers alsook gezondheids- en veiligheidsaspecten.
  • Goede arbeidsomstandigheden spelen een belangrijke rol. Met het MPS-Socially Qualified (SQ) certificaat toont Fachjan aan dat het bedrijf voldoet aan (inter)nationale eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Transparante en verantwoorde productieomgeving

Voorwaarde

Om deze ster te behalen dient een kweker één van de volgende certificaten te bezitten:

  • GLOBALG.A.P. Flowers and Ornamentals: hiermee voldoet de kweker aan de strengste professionele standaarden en duurzaamheidsnormen voor de sierteelt.
  • MPS-GAP: met dit certificaat voldoet de kweker aan eisen op het gebied van onder andere traceerbaarheid, milieu, gewasbeschermingsmiddelen en recall procedures. 

Behaald certificaat kweker

Fachjan is GlobalG.A.P. gecertificeerd.

Milieu footprint

Voorwaarde

De kweker moet een actuele Cradle-to-gate footprintberekening hebben van de desbetreffende plant. Hiermee wordt de milieu-impact in kaart gebracht.

Om dit aan te tonen dient de kweker een ondertekende Product Footprint Verklaring te overhandigen, met daarin de 16 impact categorieën van de FloriPEFCR (draft). Zodra het voorstel voor de FloriPEFCR is goedgekeurd door de Europese Unie, dient de footprintberekening volgens de officiële regels te worden uitgevoerd.

Gebruikte methode kweker

Fachjan heeft de milieu footprint van de Fair Flora-planten berekend met de Flori Footprint Tool. Hiermee is in kaart gebracht wat de milieu-impact van de plant is op basis van belangrijke onderdelen, zoals: energieverbruik, watergebruik, startmateriaal, substraat en verpakking.

CO2-compensatie

Voorwaarde

De plant moet Klimaatneutraal zijn: de kweker moet CO2-compensatie van de plant kunnen aantonen door middel van officieel gecertificeerde carbon credits. Door actief CO2 uit de atmosfeer te halen wordt klimaatverandering tegengegaan. 

Behaald certificaat kweker

Fachjan heeft de CO2-uitstoot van de productie (cradle-to-gate) van 10.000 Fair Flora planten gecompenseerd via Bamboo Village, met de aanplant van bamboe in Oeganda.  

Door de aanplant van inheemse bamboe wordt CO2 uit de atmosfeer in de planten en de bodem geabsorbeerd. Zo wordt de opwarming van de aarde tegengegaan.

De plantage van Bambo Village in Oeganda is door Oncra officieel erkend en gecertificeerd als project dat CO2 succesvol uit de atmosfeer haalt. Zo kunnen er niet meer carbon credits worden uitgegeven dan in feite mogelijk is.