Duurzaam, transparant, eerlijk

Het 5-sterren beoordelingssysteem

Te behalen sterren

Zoals het beoordelingssysteem van Fair Flora nu is bedacht zijn er vijf te behalen onderdelen. Als de kweker per onderdeel aan de voorwaarde voldoet wordt een ster toegekend.

Registratie over de productiemethode

Voorwaarde

Om deze ster te behalen moet de kweker een transparante en verantwoorde productieomgeving kunnen aantonen, middels één van de volgende certificaten:

  • GlobalG.A.P. IDA (Impact-Driven Approach)
  • MPS-A van MPS-ABC

Implementatie: GlobalG.A.P. of MPS

Auditor/Certificeerder: SGS of Control Union

Sociale certificering

Voorwaarde

Om deze ster te behalen moet de kweker kunnen aantonen dat hij voldoet aan (inter)nationale eisen op het gebied van veiligheid en gezondheid, middels één van de volgende certificaten:

  • GRASP (GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice)
  • MPS-Socially Qualified

Implementatie: GlobalG.A.P. of MPS

Auditor/Certificeerder: SGS of Control Union

Transparante en verantwoorde productieomgeving

Voorwaarde

Om deze ster te behalen dient een kweker één van de volgende certificaten te hebben:

  • GLOBALG.A.P. Flowers and Ornamentals: hiermee voldoet de kweker aan de strengste professionele standaarden en duurzaamheidsnormen voor de sierteelt.
  • MPS-GAP: met dit certificaat voldoet de kweker aan eisen op het gebied van onder andere traceerbaarheid, milieu, gewasbeschermingsmiddelen en recall procedures. 

Implementatie: GlobalG.A.P. of MPS

Auditor/Certificeerder: SGS of Control Union

Milieu footprint

Voorwaarde

De kweker moet een actuele Cradle-to-gate footprintberekening hebben van de desbetreffende plant of bloem. Hiermee wordt de milieu-impact in kaart gebracht.

Om dit aan te tonen dient de kweker een ondertekende Product Footprint Verklaring te overhandigen, met daarin de 16 impact categorieën van de FloriPEFCR (2nd draft). Zodra het voorstel voor de FloriPEFCR is goedgekeurd door de Europese Unie, dient de footprintberekening volgens de officiële regels te worden uitgevoerd.

Implementatie: Flori Footprint Tool

Auditor: Greenhouse Sustainability

CO2-Compensatie

Voorwaarde

De bloem of plant moet Klimaatneutraal zijn: de kweker moet CO2-compensatie kunnen aantonen door middel van officieel gecertificeerde carbon credits. Door actief CO2 uit de atmosfeer te halen wordt klimaatverandering tegengegaan. 

Implementatie: bijvoorbeeld Bamboo Village

Auditor/Certificeerder: bijvoorbeeld Oncra, Gold Standard of Verra