La Tortuga Feliz

Beschermen van eieren van schildpadden in Costa Rica
Gekozen door Martine Reijm
La Tortuga Feliz is een programma wat de schildpadden in Tortuguero in Costa Rica beschermd. De schildpadden worden bedreigd, doordat de eieren in de nesten worden geplunderd, waardoor er elke keer minder schildpadden geboren worden. La Tortuga Feliz speelt hier op in door de lokale bevolking te leren hoe ze de eieren van de schildpadden kunnen beschermen. Samen met vrijwilligers zorgt de lokale bevolking ervoor dat de eieren niet meer geplunderd worden en dat de jonge schildpadden worden uitgezet in de zee. Dit doet ze door nachtelijk de wacht te houden en zo er voor te zorgen dat de nesten niet geplunderd worden, maar ook worden de eieren verzameld en op speciale broedplekken uitgebroed. De lokale bevolking krijgt hiervoor in ruil een inkomen, waardoor ze kunnen voorzien in hun levensonderhoud. Hierdoor is het voor de bevolking ook niet noodzakelijk om de nesten te plunderen. De organisatie zorgt er dus voor dat én de schildpadden beschermd worden én de lokale bevolking een inkomen heeft.