Het label voor de bewuste kweker en consument

Duurzaam,
transparant,
eerlijk.

Het doel van Fair Flora is

Duurzaamheid door de sierteeltketen heen eenvoudig inzichtelijk maken

Wat is er aan de hand?

Duurzame bedrijfsvoering in de sierteeltketen is lastig aan te tonen

Er wordt door sierteeltbedrijven veel geïnvesteerd om duurzame bedrijfsvoering aan te tonen in de keten, maar dat is nu nog vaak complex waardoor het het eindstation (verkoper of consument) niet haalt.

Om deze reden is Fair Flora bedacht; een eenvoudig beoordelingssysteem, bestaande uit verschillende type bestaande certificaten en keurmerken, dat een goede en brede indruk geeft van wat een bedrijf doet op het gebied van duurzaamheid en verantwoord ondernemen. Dit communicatiemiddel is nog in ontwikkeling. Wij nodigen partijen uit om hierover in gesprek te gaan.

Een 5-sterren beoordelingssysteem

Zoals het beoordelingssysteem van Fair Flora nu is bedacht zijn er vijf te behalen onderdelen.

Voor ieder behaald onderdeel ontvangt de kweker een ster.

Transparantie en draagvlak

De sterren geven nog niet aan hoe goed een bedrijf op deze punten scoort. Het geeft meer aan waar een bedrijf mee bezig is. Om ervoor te zorgen dat Fair Flora alleen betrekking heeft op kwekers die per onderdeel hoog scoren, kan een ster alleen toegekend worden bij een minimaal niveau per desbetreffend onderdeel.

Partijen zouden in één overzicht de informatie moeten kunnen ophalen hoe een bedrijf ervoor staat op het gebied van duurzaamheid en verantwoord ondernemen. De achterliggende informatie moet online openbaar ter beschikking staan.

Onze doelstelling voor 2024 is om uit te vinden of er draagvlak is om Fair Flora te verwezenlijken, en hiermee de sierteeltsector te voorzien van een duidelijk communicatiemiddel voor duurzaamheid van bloemen en planten.

Wilt u met ons in gesprek gaan over het 5-sterren systeem van Fair Flora? Neem contact met ons op.

Partijen zouden in één overzicht de informatie moeten kunnen ophalen hoe een bedrijf ervoor staat op het gebied van duurzaamheid en verantwoord ondernemen. De achterliggende informatie moet online openbaar ter beschikking staan.

Wilt u met ons in gesprek gaan over het 5-sterren systeem van Fair Flora? Neem contact met ons op.